Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕДИН ПОДПИС МОЖЕ ДА ПРАТИ ПЛАМА ЗА ПРЕТОПЯВАНЕ


За Плама Денят D*, в който
ще се реши дали рафинерията ще работи, или ще бъде продадена като
старо желязо, е вторник 6 октомври 1998 година. До фаталния изход
може да се стигне при липсата даже на един подпис под договора
за изплащане и разсрочване на задълженията. Договорът бе изготвен
на 1 октомври 1998 г. след продължителни преговори между кредиторите
на рафинерията и консорциума от чуждестранни фирми, който иска
да купи Плама. Още същия ден той бе изпратен за подпис
на синдиците на Плама, в Министерството на финансите,
в Агенцията за приватизация, на пълномощниците на работниците
и служителите от рафинерията, на всички банки-кредиторки и на
още 29 юридически и физически лица. Всички те са свързани със
сделката по уреждането на дълга на Плама и по прехвърлянето
на 96.78% от акциите й от Евроенерджи холдинг в полза
на Plama Consortium - дружество, създадено специално за тази цел.
Изброените в договора страни трябва да го подпишат до полунощ
на 6 октомври.


Разликите между сегашния договор и клаузите на проекта
за меморандум за уреждане на задълженията на Плама,
който бе изготвен преди две седмици, са малки, но съществени.
Общият размер на дълга, който ще бъде разсрочен и уреден, е 231
млрд. лв. (135 млн. щ. долара). Схемата за изплащане му е същата,
която в. БАНКЕРЪ описа в миналия си брой, само че
вноските от 4-ата до 35-ата година ще се изчисляват не на базата
на преработения петрол, а върху тон готова продукция. Промяната
е наложена от факта, че рафинерията не работи само със суров петрол
и това уточнение защитава по-добре интересите на кредиторите.
А периодът е удължен от 30 на 35 години, за да обхване абсолютно
всички задължения, приети от синдиците на обявената в несъстоятелност
рафинерия. През последните пет години от този срок задълженията
ще се плащат по същата схема, по която ще се погасяват между 21-ата
и 30-ата година - по 4 щ. долара на тон готова продукция. В договора
се предлага плащанията да стават на тримесечни вноски, които да
започнат от 1 април 1999 година. Парите ще влизат по специална
сметка, която ще се управлява от ТБ БИОХИМ. Банката ще разпределя
постъпилите пари между кредиторите. В договора изрично се споменава,
че плащанията ще удовлетворят изцяло всички кредитори, с изключение
на който и да е иск на Евроенерджи холдинг и
филиалите му, който ще бъде обявен за невалиден в момента, в който
акциите на Плама бъдат прехвърлени на Plama Consortium.


Петър Илиев


* Денят D е датата, на която съюзническите
войски започват операция Оверлорд - десанта в Нормандия
през юли 1944 година. Понятието е станало символ на ден, който
е решителен за по-нататъшното развитие на определени събития.

Facebook logo
Бъдете с нас и във