Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕДИН ДЕН И МУРАВЕЙ РАДЕВ ЩЕ СИ ИМА БАНКА

Неделима част от тригодишното споразумение на България с МВФ е реформата в бюджетната сфера. Целта на промените е усъвършенстване на управлението на касовите потоци в държавния бюджет. И по-точно да се избегне замразяването на големи касови наличности по бюджетни сметки в банките, докато фискът емитира държавни ценни книжа.


Реформата ще се съпровожда със съкращаване на броя на самите сметки и с ограничаване на банките кореспонденти. Проблемът е, че засега нито в БНБ, нито в Министерството на финансите имат точна представа как ще се осъществят тези преобразувания, и най-вече консолидирането на бюджетните сметки.


Обект на анализ ще са и извънбюджетните сметки, част от които най-вероятно ще се закрият. Но дори и правителството да приеме подобно решение, неговото приложение ще приключи най-рано в началото на следващата година.


Много е възможно да се възприеме и системата трежъри бенк - или банка на държавното съкровище, която да се разкрие към финансовото ведомство. Тя ще има свои регионални органи и при това положение търговските банки постепенно напълно ще отпаднат от операциите по обслужване на държавния бюджет. Още повече ако банката на г-н Радев се допълни от системата сингъл акаунт - или единствена сметка. При нея всички пари на фиска се прехвърлят в БНБ. Такива системи съществуват в Германия, където всички регионални клонове на финансовото министерство се обслужват от Бундесбанк и в Австрия, където се използва една държавна банка.


Подобна реформа обаче е осъществима в по-далечно бъдеще, когато държавата най-после съумее да създаде принципно нова система за компютърни разплащания, работеща в режим он лайн. Затова днешната задача на Министерството на финансите е повече просветна - да обясни на банкерите как си представя бъдещите усъвършенствания на системата за касово обслужване на бюджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във