Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЗН РАЗМАХВА ПРЪСТ И СЕ ГОТВИ ЗА ЛИКВИДАЦИИ

Работна група, която ще се занимава с дружествата в ликвидация, създаде през миналата седмица Дирекцията за застрахователен надзор. Четирима специалисти в областта на застраховането - юрист, актюер и двама финансисти, изготвят методиката за откриване и провеждане на процедурите по ликвидация на компаниите, които не поискаха разрешение за застрахователна дейност. В края на март 14 застрахователни дружества декларираха своето желание да се оттеглят от пазара. Истинският брой на компаниите, които ще трябва да бъдат ликвидирани обаче, е значително по-голям. В 30-дневен срок след депозирането на документите за ликвидация ДЗН трябваше да отговори на въпросните дружества дали одобрява предложените от тях планове за прекратяване на дейността им. Този срок изтече още преди десетина дни. Застрахователният надзор засега не дал мнението си за нито едно дружество и обяснява своето мълчание с факта, че срокът започва да тече едва след като бъдат представени всички необходими документи. До момента само няколко дружества са предоставили цялата необходима информация и документите им вече се разглеждат. За всички останали компании срокът ще започне да тече, след като депозират всички изисквани от закона документи. Това само по себе си означава, че процедурата по ликвидация освен мъчителна се очертава и като продължителна.


Надзорниците размахаха заплашително пръст към дружествата, които се бавят, като обяви, че могат да открият ликвидационни процедури срещу тях и принудително. Едва ли обаче някой би предприел подобен акт, преди да е приключила кампанията по лицензирането - законът не допуска удължаване на сроковете за него. При това положение през следващите четири месеца застрахователите, на които им предстои ликвидация, ще могат умишлено да я протакат, а междувременно от фондовете да бъде доокрадено и малкото, което е останало в тях. А контрата отново остава в негово величество клиента, който е имал неблагоразумието да се застрахова в неподходящо дружество. За разлика от депозитите в банките премиите, внесени от гражданите при сключването на застраховка, нямат абсолютната защита. Но и това не е всичко. Освен това както нееднократно в.БАНКЕРЪ алармира, не е изключено сред застрахователите, поискали ликвидация, да има и дружества в лошо финансово състояние, за които ще се наложи да бъдат обявени в несъстоятелност.


Възможно е броят на лицензираните застрахователи у нас да набъбне с нови три дружества още тази седмица. За целта обаче ще трябва да се свика Националният съвет по застраховане, за да каже и той своята дума. Общозастрахователното и животозастрахователното дружества на ДЗИ ще бъдат сред щастливците, които най-вероятно ще получат заветното разрешително. Освен тях на скорошен лиценз се надява и ЖЗК Феникс. Техните документи са внесени още на 12 февруари и вече са разгледани и одобрени.


Не всичките обаче ще ги огрее топлото слънце на лиценза. Някои си правят сметката без... надзорника и данъчния. Духовете бяха разбунени от странните и на пръв поглед твърде налудничави искания на данъчните власти да обложат с данък формираните от застрахователите резерви. Искането обаче колкото справедливо, толкова е и неизпълнимо, тъй като става дума да се събере налог за минали периоди и в добавка към него - натрупаните през това време лихви. Престрелката, която избухна между данъчните власти и застрахователите, тепърва ще се разраства. Но като се има предвид че държавата никога не губи, ясно е кой ще наделее.


В момента работни групи от ГУДА и ДЗН търсят компромисната формула, която би удовлетворила странине в спора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във