Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЗИ ЩЕ РЕГИСТРИРА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

ДЗИ инвест АД ще се казва новата компания, която смята да учреди Държавният застрахователен институт. Тя ще се занимава с търговия на ценни книжа и ще реализира инвестиционната политика на бъдещия холдинг, който ще се формира около ДЗИ.


Преобразуването на държавният застраховател не спря в края на февруари, когато общото застраховане бе отделено от животозастраховането, а продължава с идеята до края на годината да се създаде холдингова структура. Тя ще включва няколко дружества с различен предмет на дейност.


Инвестиционното дружество ще бъде регистрирано до един месец - поне така се надява изпълнителният му директор Максим Сираков. Подготвят се необходимите документи за получаване на лиценз за инвестиционен посредник.


Засега ДЗИ е единственото дружество сред застрахователите у нас, което е включено в списъка на първичните дилъри на държавни ценни книжа, но това право ще може да се ползва само за три месеца - до 30 юни. Ако държавният застраховател иска да остане на този пазар, ще се наложи да побърза с подаването на нужните документи в КЦКФБ. Търговията с корпоративни книжа също ще бъде сред приоритетите на учредяващото се инвестиционно дружество, уточниха от ДЗИ.


За да бъдат изпълнени изискванията на Закона за застраховането, на 23 февруари със свое постановление правителството учреди застрахователно и презастрахователно дружество ДЗИ-общо застраховане. Акционери в него са Държавният застрахователен институт и Държавна спестовна каса. Новата компания бе учредена като дъщерно дружество на ДЗИ ЕАД с капитал от 10 млрд. лв. - 5% от него внесе спестовната каса.


След като отпаднат грижите около създаването на инвестиционното дружество, ДЗИ ЕАД ще се заеме и с обособяване на животозастрахователната дейност в самостоятелно дружество, с което ще приключи разделянето на двата застрахователни бранша.


В новото холдингово обединение освен двете застрахователни и учредяващото се в момента инвестиционно дружество ще бъдат включени и сега действащите компании - ДЗИ - отдих и туризъм, която ще управлява базите за отдих на холдинга, и Български пенсионен фонд. Фондът съществува от няколко години. Негови акционери освен ДЗИ са Български пощи и далекосъобщения АД, БУЛБАНК, Пощенска банка и ОББ. В момента предстоят промени в законодателството, регламентиращо дейността на пенсионните дружества и експертите в ДЗИ допускат, че може да се наложи преструктуриране на Български пенсионен фонд. Едно обаче е сигурно, уверяват представители на държавния застраховател - че чрез пенсионното и инвестиционните си дружества холдингът ще се включи активно в новата вълна на масово раздържавяване.


За да затвори напълно кръга от финансови услуги, ръководството на ДЗИ обмисля и създаване на собствена банка. Ръководството на ДЗИ е категорично, че ако държавният застраховател не учреди нова банка, а реши да участва в приватизацията на някоя от съществуващите кредитни институции, той задължително ще се стреми да придобие контролния пакет акции в нея.


Сега за държавния застраховател най-актуален е въпросът за получаването на застрахователен лиценз. Не е изключено това да стане до десетина дни - документите на ЖСК Феникс и на ДЗИ са разгледани и одобрени от Дирекцията за застрахователен надзор. След нея за получаването на заветното разрешително за упражняване на застрахователна дейност трябва да се произнесе и Националният съвет по застраховане. Законът допуска съветът да вземе решение в срок до два месеца, но това най-вероятно ще стане най-късно през следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във