Банкеръ Daily

Общество и политика

Движимите културни ценности „скочили“ с 21 000 през 2020 година

С 21 000 са се увеличили движимите културни ценности в Националния музеен фонд за 2020 година, отчитат от Националния статистически институт. Това е само 0.3% от общо 7 550 000 фондови единици, с които разполага музейната мрежа в страната ни.

Цифровизирани са 407 000 фондови  единици, което е със 17 000 повече спрямо предходната година.

Очаквано – поради пандемията посещенията в музеите през 2020 г. са 2 236 000, което съпоставено с 2019 г. бележи спад с 58.2 процента. В дните със свободен вход са осъществени 11.9% от посещенията (266 000 души са се възползвали от възможността безплатно да посетят музея). Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите - с около един милион, или с 81.3% спрямо предходната година.

През 2020 г. в действащите 71 театъра в страната са изнесени 7 021 представления, посетени от 769 000 зрители, като спрямо 2019 г. представленията и посещенията намаляват съответно с 56% и 69.5 процента. Средният брой посетители на едно представление през 2020 г. е бил 109 души и намалява с 41 зрители спрямо предходната година. В 35-те ни драматични театъра в страната са били показани 3 021 представления; 20 куклени театъра са имали 2 338 представления; 7-те драматично-куклени театъра са имали 896 представления; 7-те оперни и балетни театъра са се „отчели“ с 630 представления; двата оперетни театъра – със 136 спектакъла.

През 2020 г. в страната са развивали дейност 54 музикални колектива, от тях - 5 филхармонии, 22 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 27 оркестъра.

Представленията на тези колективи са намалели с 65.7% в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. музикалните дружества, сдружения и компании са организирали 142 естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.), които са били посетени от 29 900 лица. Фолклорните концерти са били 86, като те са били посетени от 36 400 лица; камерните и симфоничните концерти са били 79, като те са били посетени от 13 100 лица.

През 2020 г. броят на библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици  остава непроменен спрямо предходната година, като общият им фонд се състои от 35 312 000 библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 54.2% - 19 135 000 заглавия.

Аудио-визуалните, електронни, графични и картографски издания са били 29.4% (или 10 394 000 единици), а продължаващите издания - отделните бройки вестници и списания са били 16.4% (или 5 783 000 единици).

Регистрираните читатели са били 205 000, което е с 15.7% по-малко в сравнение с предходната година, като посещенията са намалели с 29.9% и са достигнали общо 3 330 000. Заетият библиотечен фонд е бил 4 838 000 библиотечни единици.

В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ през 2020 г. е имало регистрирани 8 321 000 библиотечни документа, което бележи ръст с предходната година, когато е имало 59 000 единици. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е бил 11 948 000 единици, като заетият фонд (обяснимо заради пандемията) е намалял с 986 000 бройки или с 27.3% в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. са произведени общо 86 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от тях 43 за голям екран, а 41 за телевизията.

Произведените пълнометражни филми са били 26 (20 игрални и 6 документални), а късометражните и среднометражните - общо 60, като от тях 12 са били игрални, 37 - документални, а 11 - анимационни.

В края на 2020 г. кината в страната са били 70 - с четири по-малко в сравнение с 2019 година, а киноекраните – 215, като броят им намалява съответно с 4 и 22 спрямо 2019 година. Мултиплексите са били 10 и в тях са осъществени 60.2% от всички прожекции и 61.9% от посещенията.

През 2020 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 48.7%, а посещенията -със 71.3 процента. Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 21 с 65 хил. прожекции, посетени от 672 000 зрители. В столицата са функционирали 14 кина със 71 екрана, в които са прожектирани 1 331 филма.

През 2020 г. в страната са функционирали 77 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 635 100 часа радиопредавания, което е с 86 300 часа по-малко в сравнение с 2019 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 62.8%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 9.7 процента.

През 2020 г. в страната са функционирали 120 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 8 по-малко в сравнение с 2019 година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 779 800 часа, или с 8.9% по-малко в сравнение с 2019 година. Специализираните предавания са разпределени по часове: художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) -197 500 часа; музикални предавания -108 500 часа; спортни предавания - 80 500 часа; новини - 71 600 часа; реклами - 41 000 часа; образователни предавания - 9 800 часа.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да се намерят на сайта на НСИ и в Информационната система ИНФОСТАТ на НСИ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във