Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВАТА КРАЯ НА НЕЗАКОННИЯ КАБЕЛ

Най-сетне и откъм отдел Авторско право към Министерството на културата се зададе сигнал, че ще се върши някаква работа. Досегашните началници се придържаха към добре отработените модели: Иван Пеев, наричан в музикалните среди Китаеца, предпочете да влезе в дирите на борческата практика и обвърза министерството с фирмата 777, а Димитър Енчев си избра да мимикрира работа, с което доказа устойчивостта и жизнеспособността на социалистическото правило. Отскоро на това чиновническо място седна нов човек - социологът Емил Лозев - и поне първите му публични прояви подсказват желание за истинска работа. Най-сетне.


Обект на вниманието на отдел Авторско право този път станаха кабелните оператори, чийто брой за страната е около 450. Излишно е да споменаваме, че по-голямата част от тях са нелицензирани, т.е. незаконни. Като модел те не се различават кой знае колко от прословутите финансови пирамиди, тъй като експлоатират хорската доверчивост и... алчност (в случая алчност за визуално изобилие и информационен комфорт). Едва около 150 кабелни оператори са лицензирани, а това е 1/3 от действащите в момента. Г-н Лозев е споменал факта, че в София разрешение за излъчване има само телевизията Глобо, но пък тя няма изградена мрежа и не действа. Допускаме, че г-н Лозев е подпъхнал към информацията и своите пристрастия: известно е, че той, заедно с Бойко Станкушев, бяха създателите на тв Глобо, която... не успя да стартира. Но не можем да му вменим пристрастието в грях.


От 181 регистрирани кабелни оператори до края на първото тримесечие едва 33 са внесли данъци в държавната хазна. При това незначителни суми. За миналата година картината е още по-интересна: от 170 регистрирани оператори само 19 са се издължили с данъци към държавата. Да не говорим за авторските права, които редовно се заобикалят, независимо от гражданството на интелектуалния продукт - наше или чуждо. Така покрай дупката в бюджета се разширява и дупката в джоба на всеки автор, който също е данъкоплатец. И кръгът се затваря, споявайки в едно двата края на незаконния кабел.


Такива са фактите и констатациите на отдел Авторско право. Какво предстои?


По уверение на г-н Лозев през есента съветът за авторско право ще направи промени в Постановление 87 на МС от 1996 година. В новите му клаузи ще залегне задължението всички радио- и тв програми, предавани по сателитен или кабелен път, да бъдат на регистрационен режим. По сега действащата нормативна уредба такъв статут се придобива срещу... 5 хил. лева. Предполага се, че тази смешна сума ще бъде коригирана в съответствие с променените финансови реалности у нас. В същото време и Икономическата полиция се включи към първия, макар и закъснял, макар и бавен оборот на действието - в Казанлък и Чирпан кабелните оператори Емотон и Топ рай Сат са хванати в липса на лицензионни договори за излъчването на МТВ, ТВ 1000 и Мир кино.


Очевидно и в тази област на пиратски действия започват да се прилагат мерките, взети за аудиопиратството. Малко късно, но...

Facebook logo
Бъдете с нас и във