Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВАМА СЕ КАРАТ - ИНВЕСТИТОРЪТ ГУБИ

Създаването на почти всички основни институции на капиталовия пазар обикновено бе съпроводено с остри противоречия. От тази традиция не направи изключение и Асоциацията на брокерите. При нейното учредяване не взеха участие търговските банки. След отправената им покана те не се съгласиха да се присъединят към новата структура. Основната причина за това е, че, имайки предвид своите финансови възможности, банките поискаха да имат водещо място в асоциацията, но то им бе отказано. Сега се открива възможност взаимодействието между Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Асоциацията на търговските банки (АТБ) да се осъществи при подготовката на документите за получаване на лиценз за извънборсов организиран пазар от СФБ - Капиталов пазар. За целта БАЛИП предлага създаването на обща комисия, която да си свърши работата най-късно до средата на юни.


Асоциацията на посредниците ще придобие 51% от капитала на СФБ - Капиталов пазар след неговото увеличение. Според председателя на БАЛИП Георги Петков е възможно да се постигне споразумението и 30% от капитала на дружеството, което ще оперира системата на извънборсовия пазар, да станат притежание на БФБ - София. Идеята на брокерите е да се създаде единна система за клиринг и сетълмент, която да обслужва както борсата, така и организирания извънборсов пазар.


Концепцията за изграждането на извънборсов пазар е била приета на заседание на съвета на директорите на СФБ - Капиталов пазар. Становището е, че начинът, по който сега се извършва търговията извън борсата, не защитава в достатъчна степен нито инвеститорите, нито посредниците и не позволява осъществяването на контрол от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Не се решава и основното противоречие между БФБ - София и СФБ - Капиталов пазар, кои акции къде ще се търгуват. Радетелите на извънборсовия пазар имат ясна позиция по този въпрос: Обществените очаквания за фондовата борса са тя да организира и да предложи ефективна технология за търговия с най-атрактивните за инвеститорите ценни книжа. Ангажирането й обаче с търговията на всякакви ценни книжа и при всякакви условия създава предпоставки за компрометиране на институцията.


Засега системата на СФБ-Капиталов пазар, която е базирана на Интернет-технология, е само информационна, а не търговска. Това обаче не пречи и днес чрез нея да се обменя информация за оферти между инвестиционните посредници. След лицензирането на извънборсовия пазар съдържащият се сериозен обем информация за публичните дружества ще може да се допълни с данните, които ще са задължени да подават емитентите. Информацията ще може да се актуализира периодично и да се използва свободно от желаещите. Извънборсовият пазар ще се използва и за закупуване и замяна на ценни книжа, както и за провеждане на централизирани публични търгове.


Най-логично е инициативата за укрепването на борсата и за създаването на извънборсовия пазар да бъде подета не от държавата, а от посредниците. Както заяви председателят на БАЛИП Георги Петков: Най-заинтересовани да има правила и те да се спазват са самите участници на пазара. В Америка извънборсовият пазар се управлява от Националната асоциация на търговците на ценни книжа (NASD). На него се котират не само акциите на по-малките и по-неизвестни компании, но и на почти всички високотехнологични фирми като Intel, Microsoft, 3Com и т.н. Всяка компания сама избира къде да пусне своята емисия в зависимост от условията, предлагани от различните тържища. Самата Нюйоркска фондова борса (NYSG) изпитва затруднения да приема повече емисии, защото там търговията е присъствена, а мястото на пода е ограничено. Малцина знаят, че всъщност на NYSE има три зали, но телевизионните камери показват само една от тях. Подобни затруднения изпитва в последно време и БФБ - София и затова ръководството й предвижда закупуването на още компютри, за да се увеличат терминалите, от които ще се правят поръчките. Запазването на присъствената търговия на нашата борса има смисъл единствено, ако съществува стремеж да се привлекат фоторепортерите и камерите на телевизията - нещо, за което няма сериозни индикации. Ако в скоро време на борсата не се направят промени, блъсканицата ще става все по-голяма, като това в никакъв случай няма да помогне на търговията. Към неприсъствена търговия се принудиха да пристъпят и шефовете на Лондонската борса за фючърси и опции. Но, разбира се, на Албиона търговията с акции няма нужда от реклама, нещо, което все още не може да се каже за нашата страна.


Окончателното решаване на споровете между БФБ-София и СФБ-Капиталов пазар сега е в ръцете на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Тя ще трябва да определи чрез наредба изискванията към извънборсовия пазар и дали ще съществува възможност някои емисии да се търгуват едновременно и на борсата, и извънборсово. Съществен принос за потушаване на страстите ще има и сътрудничеството между БАЛИП и АТБ, защото в двете асоциации са дружествата, с чиито пари може да се завърти колелото на пазарната търговия. Пускането на миноритарните дялове от масовата приватизация на борсата временно ще оживи търговията, но тези пакети ще отидат при мажоритарните собственици и за тях няма да има конкуренция. Ликвидността на пазара ще се повиши, ако държавата пусне пакети от вече приватизирани големи предприятия. Нашият капиталов пазар все още не е достатъчно развит, за да поеме приватизацията на гиганти като БТК, НЕК, Български морски флот и др., а и постигнатата цена за тях ще е много по-ниска от тази, която ще се получи при продажба на институционален инвеститор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във