Банкеръ Daily

Общество и политика

Двама отпаднаха от списъка на творците, получаващи държавна помощ

Министерският съвет прие решение за изменение на постановлението си  от 3 февруари 2021 г. Тогава кабинетът предложи на Народното събрание да гласува отпускане държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостния им принос в областта на културата на 65 заслужили български творци, носители на големи награди и на наградата на фестивала „Златният Орфей“. Сред тях са имената на Атанас Недялков Косев и Йорданка Иванова Христова.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване, отпуснатите пенсии за особени заслуги до 31 декември 2012 г. по отменения чл. 91 продължават да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Пенсия за особени заслуги не може да се получава заедно с друг вид пенсия, да преминава в наследствена пенсия и/или да се получава заедно с държавна парична награда по Закона за награждаване на лицата с особени заслуги към българската държава и нацията.

Въз основа на постъпила информация за лицата, на които продължават да се изплащат пенсии за особени заслуги по отменения чл. 91 КСО е констатирано, че за творците Атанас Недялков Косев и Йорданка Иванова Христова към настоящия момент се явява приложим Законът за награждаване на лицата с особени заслуги към българската държава и нацията, тъй като те продължават да получават пенсия за особени заслуги на основание чл. 91 КСО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във