Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВАМА ИНВЕСТИТОРИ СЕ БОРЯТ ЗА БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА

Американската фирма AS Corporatiоn и българската

Ники Стар са поискали от БНБ разрешение да закупят

акции от Балканска универсална банка. Американската фирма желае

да получи 75% от капитала на банката, като поема ангажимент да

участва в увеличението му от 1.4 млрд. до 2.2 млрд. лв. и после

- до 10 млрд. лева. Българският инвеститор пък желае да придобие

45% от капитала на дружеството и също се ангажира да участва в

натрупването на минимално изисквания капитал от 10 млрд. лева.

Посветени в преговорите между ръководството на БУБ и двамата инвеститори

споделиха, че сегашният мениджмънт предпочита българската фирма.

Дилемата кой ще е новият собственик на БУБ трябва

да бъде решена до края на септември. Банката имаше и все още има

проблеми както с набирането на минималния капитал, така и с някои

от финансовите си показатели, затрудни се и с определянето на

доходоносни пазарни ниши, към които да насочи своите операции.

Банката не разполага с достатъчно свободни финансови ресурси за

бързо преструктуриране на дейността си. По-всичко личи, че сегашните

й акционери не разполагат с необходимите свободни пари, за да

увеличат капитала й. Затова съществуването на кредитната институция

зависи от привличането на външни инвеститори - независимо дали

ще са български, или чуждестранни. Прекаленото протакане на преговорите

с кандидат-купувачите обаче крие опасността от двата стола БУБ

да остане на земята. А на банката не й е за пръв път кандидат-инвеститори

да оттеглят офертите си. По думите на мениджърите на банката първоначално

от нея са се интересували руски инвеститори. След тях е постъпила

оферта от словенска банка. Тя дори е получила принципното одобрение

на БНБ, но в крайна сметка се е отказала. Сега БУБ има трети шанс

да се стабилизира, но той може да е последен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във