Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВНОТО ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА БЕ ПРЕВЗЕТО НА АБОРДАЖ

Общото акционерно събрание на частното дружество Просвета - 96 АД се проведе в държавното издателство Просвета ЕАД миналия понеделник в 14 часа. Уставният капитал на частниците е увеличен на 50 млн. лв. при номинална цена на една акции - 1000 лева. Както прогнозира в. БАНКЕРЪ в броя си от 8 юни тази година, осемте привилигировани акционери на Просвета - 96 АД, начело с председателя на борда Румен Евтимов, който едновременно управлява и държавното издателство, са обрали каймака на увеличения капитал. С малки изключения съдружниците в Просвета - 96, по списък 86 на брой, са служители и на Просвета ЕАД. Участието им в частното сдружение обаче вече е почти без реална стойност. Болшинството от акционерите в Просвета - 96 сега имат по стотина, двеста, максимум до 700 броя акции. А групата на едрите собственици изглежда така:


Румен Евтимов - 556 акции при учредяването, сега притежател на 7567 броя акции. Пенка Игнатова - 363 акции при учредяването, сега притежателка на 4939 акции. Симеон Айтов - 304 акции при учредяването, сега притежател на 4136 акции. Лилия Даскалова - 289 акции при учредяването, сега притежателка на 3932 акции. Майя Харалампиева - 202 акции при учредяването, сега притежателка на 2749 акции. Мария Дондова - 198 акции при учредяването, сега притежателка на 2694 акции. Владимир Абазов - 196 акции при учредяването, сега притежател на 2667 акции. Татяна Ненкова - 194 акции при учредяването, сега притежателка на 2640 акции.


С подобно разпределение на гласовете лесно се налагат решения. Както научи в. БАНКЕРЪ, единствената точка от дневния ред, която групата на 8-те не е успяла да прокара е била освобождаването на ръководството на дружеството от отговорност. Просто защото са били пресечени опитите на членовета на съвета на директорите, използвайки мажоритарното си акционерно присъствие, да гласуват в полза на самите себе си. Според участници в събранието, протоколчикът Владимир Абазов изобщо не си е давал труд да води записки. По тази причина в документа, който е оставен за посетнешна стъкмистика, вероятно няма да намерят място разясненията на Румен Евтимов за преразпределението на акционерния капитал на Просвета - 96 АД. Председателят на директорският борд обяснил, че хората, определени да получат повече акции от новата емисия били заслужили това с добрата си работа в държавното издателство. Странни са тези мотиви. При положение, че частното дружество живее на гърба на държавното, е най-малкото цинично да се твърди открито, че който по-добре е източвал държавните активи, ще получи повече от частните. Любопитното е, че Просвета ЕАД дължи на частното дружество Просвета - 96 АД около 87 млн. лв., без лихвите, за неизплатени за миналата година комисионни по разпростаранението на продукцията на държавното издателство. Може да се предполага обаче, че така Просвета - 96 си е спестела част от данъка върху печалбата. В противен случай би трябвало предедателят на борда на Просвета - 96 АД, Румен Евтимов да заведе граждански иск към неизправния партньор - управителят на Просвета ЕАД, Румен Евтимов. Пита се кога промишленото министерство в качеството си на принципал на държавното издателство ще погледне отблизо тази мила просветно-учебна картинка?

Facebook logo
Бъдете с нас и във