Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОГАСЯВАТ ДЪЛГОВЕТЕ СИ КЪМ АГРОБИЗНЕСБАНК

Нефтохим вече
е погасил 4.5 млн. щ. долара от задълженията си към АГРОБИЗНЕСБАНК,
съобщиха от централата на обявената в несъстоятелност пловдивска
банка. Рафинерията е най-големият длъжник на банката между държавните
предприятия - към средата на миналата година дългът бе около 9
млн. щ. долара. Погасяването му е резултат от тристранно споразумение
между БНБ, АГРОБИЗНЕСБАНК и бургаската нефтопреработваща фирма.
На базата на постигнатите договорености Нефтохим погасява
задълженията си към банката като превежда средствата в БНБ. Срещу
това централната банка заличава задължения на АГРОБИЗНЕСБАНК по
предоставено рефинансиране, а кредитната институция закрива вземанията
си от Нефтохим по отпуснати кредити. Остатъкът от
дълга - около 5 млн. щ. долара, ще бъде погасен до средата на
годината чрез месечни вноски.


Освен от бургаската рафинерия
АГРОБИЗНЕСБАНК има да получава около 1.5 млн. щ. долара и от предприятията
от Военнопромишления комплекс. Въпреки че миналата година те бяха
оценени като несъбираеми, по-голямата част от тях вече са погасени.
Задълженията на Арсенал - Казанлък, и Аркус
- Лясковец, вече са напълно изчистени. Големият длъжник от бранша
остава Металхим холдинг, който досега е погасил около
385 млн. лева.


В процес на подготовка
е търгът за продажба на движимо имущество, дадено като обезпечение
по отпуснати от банката кредити на фирми от групата на Юнион
алком (ЮАЛ) - фирмите на бившите управители на АГРОБИЗНЕСБАНК
Христо Александров и Христо Данов, които доминират сред длъжниците.
Те са получили над 64% от раздадените от банката заеми. Още през
март 1996 г. ръководството на банката организира търг за продажба
на заложени автомобили, който обаче не донесе значителен резултат.
Сега се предлагат същите автомобили, а търгът вероятно ще се проведе
в началото на март, уточниха от банката.


Синдиците на АГРОБИЗНЕСБАНК
съобщиха, че продължават да търсят купувач на предприятието на
банката като цяло. До този момент обаче конкретен резултат все
още няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във