Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК УВОЛНИ ДИРЕКТОРИТЕ НА КРЕМИКОВЦИ АД

Старите директорски съвети възкръсват периодично
чрез държавния официоз. Металургичният комбинат се готви да напусне
списъка за финансова изолация


Представители на търговски банки и мениджъри на фирми,
които търгуват с Кремиковци АД, подгряха
миналата седмица телефоните му с един и същи въпрос: Вярно
ли е, че Лилян Вачков се връща на бял кон?


По традиция всяка смяна на ръководството на металургичния
комбинат е съпроводена с атаки от страна на различни групи
по интереси, които новият директорски борд е принуден да
отбива. Наблюдателни юристи са установили, че и интригата - сякаш
случайно, се заплита с помощта на Държавен вестник.
На 24 юни 1997 г.(миналия вторник) без никакъв повод официалният
печатен орган на Народното събрание публикува съобщение за промени
в борда на директорите на Кремиковци АД. За голяма
изненада на шефовете на комбината, по силата на обнародваното
решение на Софийския градски съд те трябва да напуснат постовете
си и да ги отстъпят на... управлявания от Лилян Вачков съвет на
директорите, избран през 1991 година.


Всъщност сега управляващият дружеството съвет на
директорите е оповестен в бр. 22 на Държавен вестник
от 14 март 1997 г. и никакви решения на акционерите за каквито
и да е промени в него не са приемани след тази дата. Естествено
мениджърите на комбината определиха грешката като
тенденциозна месец преди годишното акционерно събрание, което
предстои да вземе важни решения. Препечатката на обнародваното
през 1991 г. съобщение за назначението на Лилян Вачков като изпълнителен
директор на комбината и на съответния съвет на директорите би
могла да се приеме за досадно недоразумение, ако се случваше за
първи път. Но според юристи Държавен вестник възкресява
повторно Лилян Вачков и работилия с него директорски съвет. Определението
възкресява е точно и в друг смисъл, тъй като един
от членовете на този екип - Михаил Иванов Хаджисотиров, е починал
преди три години - факт, който прави грешката тъжна,
а ако е преднамерена - и неморална.


По повод на неправомерната публикация юристи коментираха
за Банкеръ, че сред функциите на Държавен
вестник не фигурира правото да публикува превратно обстоятелствата,
които подлежат на вписване и обнародване. Целта на вестника
е да доведе до знанието на трети лица съществени обстоятелства,
свързани с дружеството, включително и имената на лицата, които
го представляват и управляват. Допускайки публикации като тази
в броя от миналия вторник (ДВ, бр.50 от 24.06.1997 г.), Държавен
вестник се явява официален източник за манипулиране
на трети лица, които осланяйки се на достоверността на публикациите,
договарят отношенията си с търговското дружество. Ще припомним,
че между третите лица, които имат търговски отношения
с металургичния комбинат, са и първокласни международни компании,
чието въвеждане в заблуждение може да струва на Кремиковци
АД, а и на неговия основен акционер - държавата, загуби от милиони
долари.


Случайно или не, скандалната официална
публикация се появява месец преди годишното акционерно събрание
на дружеството. Екипът на Димитър Милушев смята, че на 6 август
тази година ще може да аргументира и пред акционерите си възможността
комбинатът да напусне списъка за финансова изолация.
Причината са добрите производствени и търговски резултати на дружеството
към средата на годината. Ако Министерството на финансите, което
наблюдава пряко дейността на Кремиковци АД, приеме
отчета на съвета на директорите му, Кремиковци ще
има възможност да установи по-гъвкави отношения с търговските
банки. Досега дружеството трябваше да иска разрешение от Министерския
съвет за всеки банков кредит, който получава.


Според счетоводните данни Кремиковци
АД приключва първото тримесечие на годината с печалба от 784 млн.
лв., а очакваният положителен финансов резултат за второто тримесечие
на 1997 г. е 1.2 млрд. лева.


Явно металургичният комбинат е от малкото губещи
и задлъжнели предприятия, при които затягането на коланите
дава добри резултати. Счетоводните справки сочат, че през май
тази година комбинатът е произвел рекордно количество метал -
149 хил. тона. Това е най-доброто постижение за последните шест
години. А реализираната стокова продукция е общо 161 хил. тона.


Кремиковци АД е намалило потреблението
на природен газ за производството на един тон продукция с 26 процента.
Освен това потреблението на електроенергия е понижено с 16%, а
персонала е намален с 400 човека. Бордът на директорите на дружеството
ще отчете пред общото събрание и намаление на задлъжнялостта към
доставчиците и бюджета. През последните месеци са възстановени
материали и суровини по задължения към държавния резерв на стойност
2.150 млн. щ. долара. Върнати са също така 3.5 млн. щ. долара
по стари дългове от 1995 г. към германския концерн Тисен
за доставка на въглища. Оставащите 2.5 млн. щ. долара по тези
задължения ще бъдат възстановени до 30 септември тази година.
Шефовете на комбината твърдят, че са уредили всички задължения
към бюджета, включително и към осигурителните фондове. Задълженията
към финансови институции през последните три месеца са намалели
с 6.7 млн. щ. долара, а към доставчиците - с 8.5 млн. щ. долара.
От 1 март т.г. до момента новото ръководство е изплатило задължения
по данъчно облагателни актове в размер на 3.8 млрд. лева, съставени
за минали периоди - от 1992 - 1995 година. Дружеството непрестанно
има да получава данъчен кредит от 5-6 млрд. лева (в рамките на
всеки месец) и, според директорите му, е некоректно да се твърди,
че Кремиковци АД има задължения по ДДС.


Ръководството на Кремиковци се надява
да доведе до успешен край преговорите с митническите власти за
висящите от три години насам задължения по митнически сборове.
Те са възникнали в резултат на временен внос на суровини, срещу
които обаче е изнесена несъответстваща като количество готова
продукция. Поне такава е позицията на Елка Владова, началник на
главно управление Митници. Резултатите на дружеството
сочат, че неудовлетворените кредитори имат шанс да получат дължимото,
и то в близко бъдеще. Ръководството на комбината се надява до
края на годината да увеличи рентабилността на производството с
15% и да гарантира положителен паричен поток.ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КРЕМИКОВЦИ АД


за периода 02.05. - 30.06.1997 година


- м. февруари 35 млн. щ. долара


- м. март 40 млн. щ. долара


- м. април 44.6 млн. щ. долара


- м. май 45.7 млн. щ. долара


- м. юни 44 млн. щ. долара - очаквано

Facebook logo
Бъдете с нас и във