Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЛИ ЗАБЛУДИ ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ?

В Комисията по ценните книжа и фондовите борси все още няма яснота как да се прилагат промените в Закона за приватизационните фондове, които бяха направени с изменението на заключителните разпоредби в закона за приватизация. Според тези текстове приватизационните фондове, които не са се преобразували след изтичането на шест месеца от последната тръжна сесия, трябва да бъдат ликвидирани. А фондовете, които са изтървали срока, за да се преобразуват (според ЦМП той изтече на 3 март 1998 г.), имат още три месеца да станат инвестиционни дружества. Този случай бе подробно обсъден в миналия брой на в.БАНКЕРЪ, защото приетите текстове си противоречат и са практически неприложими.


Допълнителна светлина по създалата се конфузна ситуация хвърля стенограмата на заседанието на парламента от 25 март, когато е бил приет законът. Тя показва, че публикуваното в Държавен вестник не е точно това, което е било прието в пленарната зала. От това, разбира се, хаосът не става по-малък. Текстът, който е докладван от председателя на Икономическата комисия Никола Николов и е приет от неговите колеги, е: В срок от 3 месеца след влизането в сила на този закон приватизационните фондове преуреждат дейността си като инвестиционни дружества по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества или като холдинги по Търговския закон. Незнайно защо текстът след или, който дава възможност на фондовете да станат холдинги, не присъства в Държавен вестник.


От стенограмата става ясно, че текстовете, разпореждащи Комисията по ценните книжа и фондовите борси да поиска ликвидация на фондовете, които не са се преобразували в шестмесечния срок след последния търг, са приети без никакви разисквания и при това - дръжте се за масата - два пъти. Единият път като параграф 32 на вносителя, а втория път като параграф 37. В Държавен вестник същите текстове са в параграф 39. Не е ясно кой и кога е доредактирал закона и в какъв вид той е стигнал до Държавен вестник.


Но дори вестникът да се поправи, неяснотата пред съдбата на фондовете, станали вече законно холдинги в периода след 3 март и преди влизането на новия закон в сила на 10 април, остава. Явно проблемът може да се реши само с нови поправки на закона, които да влязат заедно с новия закон за ценните книжа. Окончателният текст трябва да бъде представен в Министерския съвет в началото на следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във