Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИЗДЪРЖА ПАРТИИТЕ


Господин Илиев, какъв минимум от членове изисква
внесеният от вас законопроект за политически партии и организации?


- Според нашето предложение, за да може да се регистрира
една партия, тя е длъжна да има поне седемнадесет хиляди членове.


Защо точно седемнадесет хиляди, а не двадесет например?


- За да може дадена партия да развива нормална политическа
дейност, е необходимо да има изградени структури в по-голямата
част от страната. Според мен и колегите, с които изработихме и
внесохме законопроекта, всяка партия би трябвало да има свои организации
в около две трети от общините. Това прави около сто и седемдесет
местни центрове. Ако във всеки от тях членуват средно по сто души,
това прави седемнадесет хиляди. Такава е логиката на посочения
в законопроекта минимум. Но, разбира се, подобно изискване може
да се дискутира и при дебатите цифрата да бъде увеличена или пък
намалена.


Това ли е единствената разлика на предложения от
вас проект в сравнение с останалите, приети вече от правната комисия?


- Не. Основното отличие на нашия законопроект е изискването
да не може абревиатурата на една призната вече от съда партия
да се повтаря с някаква украска или притурка в името на друга
организация. Не може да има партия СДС и едновременно с това да
се регистрират СДС-1, СДС-2 или три. Правото да носи определено
име трябва да има само партията, която първа е регистрирана в
съда с него.


В момента има доста такива случаи. Вашият законопроект
ще ги приеме ли като заварено положение, или това изискване ще
се прилага и към вече съществуващите имена?


- Няма да има заварено положение. Запазва си името
само партията, получила регистрация с по-ранна дата. Като БЗНС
например, създаден много отдавна. Всички нови формации, регистрирани
по-късно, но използващи наименованието му като част от своето
име, трябва да бъдат задължени да го променят.


И каква е целта на това изискване?


- В България има над двеста партии. Повечето от тях
не могат да съберат дори и тези петдесет човека, с подписите на
които са се регистрирали според сегашния закон. Но всъщност дори
и да събират редовно тези хора, с петдесет, със сто човека политика
не може да се води. Ето защо по начина, който ние предлагаме,
политическите партии у нас ще намалеят значително и ще останат
само тези, които действително имат сериозно обществено присъствие
и разполагат с организационни структури из цялата страна. Това
редуциране ще помогне много и на държавата. Няма да се налага
да се харчат грешни пари за излишна хартия по време на избори,
издръжки и т.н.


Как урежда вашето предложение финансирането на партиите?


- Държавата трябва да осигурява финансово всички
основни партии. Те нямат право да развиват стопанска дейност,
а е повече от ясно, че само с членски внос не могат да се издържат.
Още повече да водят активна политическа дейност.


Кои според вашите критерии са основните партии?


- Всички тези, които са събрали достатъчно членска
маса и са успели да се регистрират.


Значи вие не правите разлика между финансирането
на парламентарни и извънпарламентарни партии?


- Тази идея не ни е чужда, но вероятно ще се избистри
едва при обсъжданията, които очакваме. Наистина е съвсем логично,
партии, които имат по-голям политически потенциал и по-голяма
численост, да получават по-голяма издръжка от държавата.


А как ще се контролира действителният брой на всяка
организация?


- Контролът трябва да е административен, но ако се
наложи, може да се отива и в съда. От 1989 г. насам в партиите
имаше прекалено голямо текучество и прехвърляне на членове от
една организация в друга. Много от ръководствата обаче не зачертават
в списъците си хората, които вече са ги напуснали, и продължават
пред съда да ползват списъците, които не са актуални от години.
Затова е необходимо да се прилага стриктен контрол върху списъците
и ако се открие дублиране на имена и ЕГН-та, да се отнема правото
на регистрация на партията, приложила недействителен списък на
свои членове. Тази мярка ще внесе най-после ред в българския политически
живот и ще бъде невъзможно да се подвизават партии фантоми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във