Банкеръ Daily

Общество и политика

Държавата се подготвя за масово внедряване на 5G

Осем хиляди километра оптична инфраструктура са изградени за нуждите на държавната администрация, като е осигурена свързаност за над 100 общински центъра. Това сочи извършеният преглед и анализ на наличността и капацитета на електронните съобщителни мрежи, управлявани от органи на изпълнителната власт и публични предприятия. Днес правителството одобри мерки за ефективното използване на национален ресурс, за да се гарантират свързаността с минимални административни и финансови усилия.

Съвместното използване на съществуващата инфраструктура може да намали разходите и да осигури качествена свързаност за публичните органи, гражданите и бизнеса, ако се осигури достъп на операторите до неизползвания капацитет. Проучванията показват, че близо 80 на сто от цената на изграждането на нови широколентови трасета се формира от полагането на нови канали и стълбове.

Мерките акцентират върху задължението на изпълнителната власт и публичните предприятия да изпълняват законовите си задължения и да подават информация за планираните или текущи дейности по разполагане на мрежова инфраструктура в Единната информационна точка, поддържана от транспортното министерство. 

Институциите, които управляват оперативни програми, в срок до 15 януари 2021 г. трябва да предвидят изискване при изготвяне инвестиционни проекти, да бъде включено изграждането на защитни тръби и кабелни шахти в подземна инфраструктура, които могат да се използват от всички мрежови оператори. При проекти с финансиране от бюджета, задължително трябва да се предвиди полагане на съоръжения, които да се използват при разполагането на електронни съобщителни мрежи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във