Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВАТА ПРАВИ ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ НА ФОНДОВАТА БОРСА

Едва ли някой може да окачестви борсовата приватизация в България досега като успешна. Тя беше възприемана по-скоро като начин държавата да се отърве от неатрактивни пакети, акции от дадени дружества, които не могат да се продадат по друг начин. Единствените запомнящи се сделки бяха за раздържавяването на мажоритарните пакети на Елкабел - Бургас, и Химмаш - Хасково. В бургаския завод за кабели миноритарен пакет закупи кипърската фирма Ленитекс. Едва ли обаче офшорката е спечелила от тази инвестиция. Докато през 1998 г. акциите на Елкабел струваха над 20 лв. едната, сега продавачите им не могат да ги пласират и по 3 лева. След раздържавяването на книжата на бургаското дружество обаче борсовата приватизация изпадна в пълна безтегловност. Миналата година се предлагаха пакети от малки предприятия, които не представляват интерес за никой друг освен мажоритарния им собственик.


До края на месеца или най-късно до началото на юни на борсата ще започнат да се търгуват държавни акции от шест дружества - Солвей-Соди, ОЦК - Кърджали, Полимери, Дюни, Русалка и Дунав турс 91. Според брокери сериозен инвеститорски интерес ще бъде проявен към поне две от тях - Солвей-Соди и ОЦК. Очакванията са, че пускането на тези пакети ще съживи търговията най-малко за следващия месец. Освен това по предварителни изчисления приходите на хазната от продажбата им ще бъдат около 5.8 млн. лева. Деветдесет процента от тях ще постъпят от пласирането на акциите на

Солвей-Соди

които дълго време бяха сред най-ликвидните на фондовия пазар. Шестдесет и седем процента от капитала на дружеството са собственост на регистрираният във Виена Солвей Шишеджам холдинг, в който преобладаващ дял притежава белгийският концерн.


Държавният дял в Солвей-Соди, който ще бъде обект на приватизация, е 785 хил. акции, или 12.36% от капитала му. За миналата година предприятието за калцинирана сода реализира загуба от 22.5 млн. лв., която се дължи на ниските цени на содата на международните пазари.


В действителност от 1998 г. Солвей-Соди продава продукцията си на партньори на собственика по предварително определени цени, които се коригират на всеки три месеца. А най-значимата инвестиция в предприятието през миналата година е внедряването на софтуерния продукт SAP R/3 за 426 хил. лева. Солвей-Соди е защитен от колебанията в цените на електроенергията по силата на споразумение с правителството. Според договора държавата компенсира всички разходи за ток на завода, които са над 4.5 цента на киловатчас. Именно по този повод за миналата година компанията има да си взема общо 112 хил. лева.


Солвей-Соди отдава изключително значение на предстоящите сделки за приватизацията на ТЕЦ-Девня, Геосол - Провадия, и кариерата за варовик в с. Чернево. Сключването им ще намали себестойността на продукцията на завода. Депозираната за сделките в банковите сметки на Агенцията за приватизация сума е 2.6 млн. лева.


През последната седмица акциите на Солвей-Соди се котират на фондовата борса по 6-7 лв. едната. Това е понижение с 25% само за един месец. По-голямата част от брокерите обаче са на мнение, че пускането на държавния пакет ще повиши котировките на дружеството. Причината според тях е, че тогава инвеститорите ще могат да купуват по-големи пакети от акции. За сравнение седмичните продажби на книжа на Солвей-Соди напоследък възлизат на не повече от 1000 бройки. Така че инвестиращите в тях не могат да купят по-големи количества, а разходите им, свързани с операцията, се повишават значително.


Шестдесет и седем процента от акциите на

Полимери

бяха раздържавени при първата вълна от масовата приватизация. Мажоритарен собственик на завода стана АКБ корпорация, която впоследствие закупи и остатъчния държавен дял. Така бившият приватизационен фонд сега държи 60.5% от книжата на дружеството.


Другият голям акционер в Полимери е Българска холдингова компания, която контролира 18.4% от акциите. Все още държавни са 8.97% от капитала, които ще се приватизират чрез борсата.


За отбелязване е, че между мажоритарния собственик и дребните акционери на бившия химически гигант тлее стар конфликт. Причината за него е гласуваният дивидент за 1997 г., все още не разпределен официално. Това ще попречи АКБ корпорация, Българска холдингова компания и държавата да приберат своя дял от печалбата. Дребните акционери обаче продължават да чакат.


Освен това в последно време заводът е заплашен от спиране на производството. Причината се крие в отказа на ЛУКойл Нефтохим да доставя етилен, който е основната суровина за производството на продукцията на фирмата.


Независимо че акциите на Полимери се търгуват на официален пазар А на фондовата борса, интересът към тях на практика е нулев. Последната сделка за 4250 книжа беше сключена при цена 0.60 лв. за една бройка.


АКБ корпорация е собственик и на 60% от акциите на

Ваканционно селище Русалка

Курортът беше приватизиран през март миналата година. Но още при първата вълна от масовата приватизация Ем джи елит холдинг придоби 18.7% от него. Държавният дял в Русалка вече се равнява на 13 хил. акции с номинал 1 лев всяка. Основният капитал на дружеството е близо 88 хил. лева. Според закона за публично предлагане на ценни книжа това означава, че общото събрание на акционерите може да реши Русалка да бъде отписана от регистъра на публичните дружества. Преди курортът да стане собственост главно на АКБ корпорация, той се управляваше от френската верига Клуб Медитеране. Със смяната на мениджмънта започват и икономическите проблеми. И докато през 1997 г. са били заети 62% от леглата, две години по-късно този процент е намалял до 14.7 процента. Видими инвестиции в курорта също не се забелязват. А от миналата година се носят слухове, че комплексът само на книга се контролира от АКБ корпорация. В действителност ръка върху него от месеци бил сложил Илия Павлов, който чакал само да падне забраната за продажбата на акциите, фиксирана в приватизационния договор, за да се появи като истинския собственик на Русалка.


Миналата година държавата продаде 51% от капитала на

Дюни

на американската компания Джованда интернешънъл, зад която се твърди, че стоят парите на шефа на пернишката Ладимекс Людмил Стойков. Дял във ваканционното селище ще притежава и Акционер фаворит холдинг. Очаква се до седмица-две държавата да предложи на фондовата борса 15% от капитала на дружеството. Брокерите обаче не очакват голям интерес към тези акции сред инвеститорите. През седмицата акциите на курорта се търсеха на фондовата борса по цена от 0.90 лева. Причината за ниските котировки на книжата вероятно се крие във все по-големите загуби на Дюни. Докато през 1998 г. отрицателният финансов резултат беше 800 хил. нови лева, година по-късно той е вече 1.3 млн. лева.


Вследствие на увеличението на капитала на

ОЦК - Кърджали

в началото на годината делът на държавата в него спаднал десет пъти и е достигнал 1.46 процента. През 1998 г. мажоритарният пакет в металургичния завод бе закупен от консорциум между работническо-мениджърското дружество ОЦК-98, което придоби 52%, и местната фирма Кърджали инвест, която закупи 5% от комбината. Последната обаче записа почти 1 милион акции от увеличението на капитала и вече държи 47% от ОЦК. Междувременно делът на РМД-то е 28%, а кипърската офшорка Енист холдинг придоби почти 10% от капитала на Оловно-цинковия комбинат. Зад официалните му собственици обаче стоят парите на БРИБАНК, която финансира сделката. Нещо повече, до края на март тази година прокуристът на БРИБАНК Светослав Божилов бе в съвета на директорите на предприятието. Освен това записването на допълнителни акции се извършваше в Централата на банката в София.


Осемдесет и пет процента от продукцията на оловно-цинковия комбинат се изнася, като основните пазари са Италия, Турция, Австрия и Швейцария. Поради кризата в добивната промишленост и преструктурирането на Горубсо комбинатът се принуждава да внася над 99% от необходимата му суровина. Но по-големите транспортни разходи само оскъпяват продукцията на ОЦК.


Последната регистрирана сделка с акции на дружеството на фондовата борса е на цената от 25 лв. за брой. Заради увеличението на капитала му обаче се очаква котировките им да спаднат до 3-4 лв. за акция. А това показва, че само от новата емисия книжа на дружеството държавата е загубила 650 хил. лева. И вероятно в резултат на размиването на акциите ще вземе за дела си в Оловно-цинковия комбинат само около 100 хил. лева.


Основната дейност на

Дунав турс 91е превоз на туристи по горното течение на река Дунав. Това е шестото дружество, чиито държавни акции се очаква да се появят на БФБ. То притежава два кораба, които осъществяват круизи по маршрута Пасау - Виена - Братислава - Будапеща. Собственици на 69% от русенската фирма са дъщерните дружества на Индустриален холдинг България - Капман консултинг и Фик компас.


От друга страна, Дунав турс 91 държи почти 1 милион акции от бившия приватизационен фонд (4% от капитала му).


За миналата година транспортното предприятие е реализирало оперативна печалба от 1.6 млн. лева. Счетоводната му загуба обаче е близо 500 хил. лева. Сега държавата ще предложи за борсова приватизация 15% от акциите на Дунав турс 91, които се търсят по номиналната им цена от 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във