Банкеръ Daily

Общество и политика

Държавата отпуска още 2 млн.лева за образователни програми

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г.

За „Развитие на системата на предучилищното образование“ средствата са 523 709 лв. и са за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

За „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ са одобрени 154 939 лв. за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общински детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

За „Без свободен час“ се предоставят 1 500 637 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във