Банкеръ Daily

Общество и политика

Държавата отпуска до 4 млн. лева за научни изследвания

Правителството отпуска до 4 млн. лева за финансиране на фундаментални научни изследвания. Финансира се по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. Той се провежда от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) като с одобрените средства се очаква да бъдат финансирани приблизително 66 проекта. Целта е да се насърчи провеждането на фундаментални научни изследвания.

Целта е да се насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Министерският съвет отпуска и до 1 300 000 лв. за финансиране на Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа". Тя се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания", като се наблюдава и координира от МОН. С отпуснатата сума по програмата ще бъде изплатена за втората година от изпълнението на финансираните проекти в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. 

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, като по този начин емиграцията на научен потенциал се замени с научна мобилност. Очаква се по този начин да се повиши броят на утвърдените и водещи учени,, които не само създават и развиват съвременни научни изследвания, но и въвеждат най- новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година.

Фондът ще стартира конкурс за набиране на нови проектни предложения. С тях се очаква да бъдат финансирани приблизително 7 проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във