Банкеръ Daily

Общество и политика

Държавата отпуска 3,8 млн. лева за съвременно образование

Кабинетът одобри на днешното си заседание 3 805 969 лв. за 2019 г. по бюджетите на общините за две национални програми за развитие на образованието.

По програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят 2 139 402 лева, а 751 общински образователни институции ще получат 1 124 399 лв. за подобряване на образователната среда за обучение по природни науки в общообразователната и профилираната подготовка на учениците. Със средствата ще може да се осигурят уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за експериментална работа, ще се ремонтират класни стаи и ще се закупи обзавеждане и оборудване. 735 003 лева се предоставят на 79 общински училища и 2 центъра за специална образователна подкрепа за оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, осигуряване на материали за работа в часовете, на книги и игри за децата и учениците. С 280 000 лева 7 общински центрове за специална образователна подкрепа ще могат да закупят специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. Те ще се използват за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети, за да се осигури подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Национална програма „Без свободен час“ получава 1 666 567 лева. От нея ще се възползват 758 общински училища, 92 детски градини и един център за специална образователна подкрепа. Средствата са за изплащане на възнаграждения за учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги за периода 01.11.2018 г. - 30.04.2019 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във