Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЪРЖАВАТА ЛИ ЩЕ ПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СКАНДАЛА В НОВОТЕЛ ЕВРОПА?

Г-н Борисов, какво е положението в казиното сега?


- Снощи (15 юли) в 21.20 не е допусната нощната смяна на казиното. Продължават да не пускат и никакви клиенти, а на всичко отгоре към 21.30 е спрян и токът.


Токът в казиното?


- Естествено, не токът на целия хотел.


В понеделник вечерта с много усилия успях да вляза в казиното. Бях там около три часа и през това време влезе само един посетител. Имало ли е повече клиенти преди това?


- Казиното беше пълно. То има изграден авторитет и редовни клиенти. В тази връзка сега готвим нова жалба до Софийска районна прокуратура.


Щом е нова, значи вече сте подали една?


- Не една, а две.


Кога?


- Веднага след първия инцидент, който стана на 3 юли вечерта - тогава за първи път беше възпрепятстван достъпът до казиното. Подадохме я на дежурния прокурор. Въз основа на негова резолюция беше осигурен достъпът на служителите, но не и на посетители. Подадохме второ оплакване, че не се допускат клиентите. Този път пък друг прокурор намери, че недопускането на клиентите не било самоуправно действие. Неговата резолюция пък обжалвахме пред градската прокуратура. Междувременно ръководството на хотела поиска служителите на казиното да бъдат снабдени с пропуски. Такива бяха издадени, представен беше и списък на служителите. Тогава започнаха да ги допускат. Снощи (бел.ред. 15 юли), неясно по какви причини, отново е спрян достъпът. Междувременно беше направена среща с ръководството на хотела, която, доколкото разбрах, е преминала в доста любезен тон.


А кога изтича договорът между хотела и казиното?


- През 2006 година. Той е от 1991 г., допълван е с многократни анекси. Във вида, в който сега съществува, е договор за съвместна дейност между хотела и Лас Вегас казино АД.


Според вас на какво правно основание новите собственици предприемат тези действия?


- Опират се на наскоро приетия параграф 7 в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Той дава възможност с разрешение на органа по чл.3 - в случая Агенцията за приватизация, предприятието в приватизация да разваля всякакви договори. Купувачите на 60-те процента от акциите на хотела са поискали такова разрешение и то им е дадено.


От кого?


- От г-н Саботинов.


Писмено ли?


- Писмено. В резултат на това те направиха заявление за разваляне на договора за съвместна стопанска дейност с англичаните.


И от юридическа гледна точка това може да стане без проблем?


- Тук има два юридически проблема. Единият, бих казал по-простият, е вътрешен. Давайки такава възможност, законът по никакъв начин не освобождава страната по договора, която го прекратява, от отговорност за последиците - т.е от изплащането на обезщетение.


Какво е то?


- То би трябвало да обхване както преките загуби, така и пропуснатите ползи. В случая тези последици са много лесно установими по простата причина, че представяното от мен дружество редовно си е плащало данъците. Така по най-обикновения аритметичен способ може да се види каква е пропуснатата печалба до 2006 г. - около 15 млн. долара.


Това е общото число, включително данъците и печалбата?


- Най-различни становища могат да се изкажат, общо взето, въпросът е правен. Всъщност ако казиното получи 15 млн. долара обезщетение, те ще бъдат облагаеми и ще трябва да се платят данъци.


А какъв е външният аспект?


- Това е спогодбата с Великобритания за взаимна закрила и насърчаване на инвестициите.


Откога е тя?


- Мисля, че от 1988 или 1989 г., трябва да проверя, а е ратифицирана по-късно.


И все още валидна?


- О, да! Досега нямаме случай на денонсирана спогодба за закрила на инвестициите с никоя страна.


И какво произтича от тази спогодба?


- Нейният чл. 7 забранява национализация и отчуждаване на инвестиции на едната в другата страна. Приравнява към отчуждаване или национализация и всяка мярка, чиито последици имат подобен резултат. Тази формулировка е типична за повечето подписани двустранни спогодби от този род - и с Израел, и с Турция, и пр.


Имахме консултации с английски адвокати, включително и с адвокати от Форийн офис - специалисти по прилагането на международните спогодби. Те са категорични, че не само дадено разрешение, но дори и последвали спогодбата изменения на законите, които прекратяват или силно ограничават бизнеса на такова предприятие, противоречат на спогодбата и са атакуеми. Въпросният чл. 7 изисква веднага да бъде оценено предприятието от неутрален орган. След това е предвидено незабавно изплащане на ефективно обезщетение. Предвиден е и помирителен период от четири месеца. Следват две възможности за решаване на спора - това са чл. 9 и чл. 10 от спогодбата. Едната е диагонален арбитраж между засегнатия инвеститор и държавата. В случая това ще бъдат английските резиденти и българската държава. Диагоналният арбитраж е международен и може да се инициира от засегнатия инвеститор. Всъщност това е един от редките случаи, когато инвеститор може да съди пряко държавата.


Коя е втората възможност?


- Тя е по чл. 10 на спогодбата. По-неприятна от известна гледна точка. Това е международен пряк арбитраж между двете държави. Така или иначе и двете арбитражни процедури трябва да доведат до една цел - плащане на обезщетението.


А защо е по-неприятна?


- Защото това си е чисто дипломатическа разправия, но вече между две държави, и има възможности за изпълнение, които не бих искал да коментирам в момента...


А може ли да се каже от юридическа гледна точка, че разрешението, дадено от г-н Съботинов, нарушава спогодбата?


- Определено да.


И за това би могло да се потърси отговорност от него?


- Надали, защото той е действал правомерно според нашия закон.


Следователно тук трябва да се търси отговорност за допуснато несъответствие между гласуван наскоро наш закон и отдавна действаща международна спогодба?


- Да, и то противоречие не само с тази, а с много спогодби. Има поне още 7-8 спогодби. При това не само с този закон, а и със Закона за държавната собственост, и със Закона за общинската собственост. Тъй като нашето законодателство е прекалено подвижно, аз имам чувството, че следващата година ще бъдем изправени пред доста такива ситуации.


Какви са вашите конкретни стъпки оттук нататък.


- Предложили сме да се оцени предприятието - до този момент нямаме отговор.


На кого сте предложили това?


- На Министерския съвет, на финансовото министерство и на Агенцията за приватизация. Направихме и втората стъпка - предложение за мирно уреждане чрез преговори. Агенцията написа, според мен основателно, че в тези преговори държавата се представлява от Министерството на финансите. Нямаме отговор до момента.


Какво означава мирно уреждане? Споразумение с турските собственици?


- Не с тях - с държавата.


Държавата продаде хотела за 11 млн. щ. долара, от които една част в ЗУНК, т.е. ефективно за 9 млн. долара. Ако се нагърби да плати 15 млн. долара като обезщетение, тя всъщност ще бъде на загуба?


- Ами така излиза. Като се приспаднат получените данъци, може да излезе, че за хотела тя не е получила нищо!

Facebook logo
Бъдете с нас и във