Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК ЩЕ ПРОДАВА СГРАДИ, ЗА ДА ПОПЪЛНИ КАПИТАЛА СИ

След бурни дебати парламентът прие на първо четене Законопроекта за преобразуване на Държавна спестовна каса в еднолично акционерно дружество. Според него ДСК се превръща в нормална търговска банка, която ще има право да извършва всички банкови операции, предвидени в Закона за банките. Именно този факт стана повод за разгорещени дискусии в пленарната зала на парламента.


От парламентарната група на левицата изразиха мнение, че България отново сляпо следва наставленията на МВФ и погубва националните си интереси. Според управляващото мнозинството обаче в сегашния си вид ДСК не работи на пазарни принципи, което не спомага да се привличат чуждестранни инвестиции.


Законопроектът за ДСК предвижда единствен акционер в нея да е държавата, представлявана от Министерския съвет. Депутатите обаче повдигнаха въпроса как тя ще набере необходимия капитал. Вносителят на закона - Министерският съвет, е предвидил в срок от шест месеца спестовната каса да преобразува устава, органите си на управление и капитала, председателят на ДСК поясни, че ще се наложи да се продават сгради и имущество на касата, за да се изпълнят изискванията за минимален капитал в съответствие със Закона за банките. Народните представители пък изразиха съмнение, че тази идея би могла да се реализира за половин година.


Междувременно през периода на преструктуриране на ДСК Централната банка ще й налага по-сериозни ограничения, както и по-строг надзор, за да се намали рискът от операциите й.


Депутатите подложиха на съмнение и гаранциите, които ДСК ще дава по влоговете. Според законопроекта в продължение на две години държавата ще гарантира изцяло влоговете на гражданите в касата. Впоследствие държавната гаранция ще бъде сведена до тази на останалите банки. Пълната гаранция обаче ще важи само за левовите влогове. След преобразуването си ДСК ще прави вноски във Фонда за гарантиране на влоговете, който пък от своя страна ще гарантира депозитите в чуждестранна валута.


Всички депутати се обединиха около становището, че новата спестовна банка трябва да се запази като институция на дребния и средния бизнес и на широка част от населението. Тя трябва да осигури максимална защита на вложителите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във