Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК ЩЕ ОПЕРИРА С ВАЛУТА САМО СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БНБ

Подуправителката на БНБ Емилия Миланова и представителите на техническата мисия на МВФ се срещнаха с председателя на ДСК Спас Димитров и заместник-председателите Асен Друмев, Виолина Маринава и Иван Искров, за да обсъдят стъпките по преструктурирането на касата в банка. Според Закона за преобразуването на ДСК първоначално БНБ ще наложи строг контрол и ограничения върху дейността й. Те ще засягат най-вече операциите на ДСК в областта на кредитирането и на предоставянето на гаранции. При съгласуването на политиката в левовото кредитиране едва ли ще възникнат някакви проблеми, тъй като ръководството на ДСК само е наложило твърди ограничения върху размера на отпусканите кредити. Максималният им размер няма да надхвърля 1.2 млрд. лева. При положение че капиталът на ДСК бъде около 90 млрд. лв., максималният размер на отпускания заем ще бъде само 1.3% от капитала.


По-големи трудности ДСК ще трябва да преодолее, преди да получи правото да извършва сделки с чуждестранна валута. БНБ ще й даде разрешение за това, след като се убеди, че новата банка е достатъчно добре информационно и кадрово подсигурена да приема депозити и да отпуска кредити в чуждестранна валута.


Тази седмица експерти от ДСК, от БНБ и от Министерството на финансите отново ще обсъждат перспективите за развитие на новата банка през следващите две години. Това е и срокът, през който върху левовите депозити в нея ще се простира държавната гаранция. Според специалисти този двегодишен период трябва да завърши с откриване на процедура по приватизацията на ДСК. Те смятат, че банката ще може да запази позициите си на българския финансов пазар и да стимулира малкия и средния бизнес само ако привлече чуждестранни капитали и западен инвеститор с голям опит в банкирането на дребно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във