Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК ПРЕДПОЧИТА ИПОТЕКИТЕ, НО НА ПРЕСТИЖНИ ИМОТИ

Спестовната каса, която тепърва ще става банка, засега разрешава заеми за изграждане или закупуване на жилища, за строеж на еднофамилна къща, за придобиване на апартаменти в групов строеж или в ЖСК; за покупка на имот от общини, ведомства и строителни предприемачи; за замяна на жилища и за изплащане на дялове от неподелими имоти; за строеж и покупка на гаражи и ателиета и на парцели. За преустройство, подобрение и довършване на жилища; за текущ ремонт и за изпълнение на довършителни работи.


При кредитирането касата събира определени такси:


- При кредит до 1 млн. лв. - 1000 лВ. плюс ДДС, а при по-голяма заем - 2000 лв. плюс ДДС. За оглед на имот, който ще се ипотекира, таксата е 1000 лв. плюс ДДС.


За оценка на недвижим имот таксите също са в зависимост от размера на изтегления заем:


- При кредит до 1.5 млн. лв. - цената е 5000 лв. плюс ДДС, а за по-голям заем - 5% от неговата сума плюс ДДС.


Касата е определила и следните условия за отпускане на кредити:


- при покупка и строеж на жилище кредитът е с размер 70% от цената на имота с матуритет 20 години и обезпечение ипотека;


- при заем за допълване собствените средства на ползвателя кредитът е с размер до 70% от цената на имота и се отпуска за срок до девет години. Гаранцията е ипотека върху друг имот на длъжника;


- най-изгоден е заемът за покупка на строителни парцели. ДСК изцяло кредитира подобна покупка и срокът на погасяване е девет години.


- за довършителни работи - до 70% от цената, срок до 20 години и ипотека.

Facebook logo
Бъдете с нас и във