Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК НАСТОЯВА ЗА СОЛИДЕН ПРАВОВ РЕД

Председателят на ДСК Спас Димитров извести синдика

на банка Славяни за правните проблеми, възникали след

оттеглянето на жалбата на квесторите на финансовата институция

срещу решението на СГС за обявяване на банката в несъстоятелност.

Шефът на Спестовна каса подчертава, че оттеглянето на иска не

води до автоматично влизане в сила на съдебното решение. За това

е необходимо специално определение на ВКС. От момента на неговото

издаване започва да тече и 30-дневният срок по чл.6, ал.1 от Закона

за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които

БНБ е поискала откриване на производство по несъстоятелност. След

изтичането на този срок ДСК пристъпва към изплащане на левовите

депозити.

В своето писмо Спас Димитров отправя и второ искане:

синдикът на банка Славяни да му изпрати списък на

всички банкови служители, овластени да издават и подписват удостоверения

в клоновете на банката. Като юрист шефът на ДСК не пропуска да

подчертае и специалните си изисквания към формата на отделните

пълномощни - да бъдат подписани от синдика и да бъдат нотариално

заверени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във