Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК ЧАКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМЕ УСТАВА Й

Общият размер на кредитите, които ДСК може да отпусне на фирми до края на тази година, не бива да надхвърля 75% от капиталовата й база. Това е едно от условията в меморандума за разбирателство, който новата банка и БНБ подписаха миналата седмица. Така се изпълни още едно от предварителните условия на МВФ за сключване на тригодишното споразумение с България.


Тъй като капиталовата база на ДСК в момента е малко над 100 млрд. лв., общият размер на заемите, които тя може да отпусне на фирми, в края на тази година не бива да надвишава 75-80 млрд. лева. Според експерти на ДСК общият размер на тези заеми в момента е около 50 млрд. лв., така че тя може да продължи да отпуска заеми на фирмите. През следващата година лимитът за този тип кредитиране ще бъде увеличен на 100% от капиталовата база.


Според друго условие в меморандума всеки кредит, отпуснат от ДСК, който надхвърля 1% от капиталовата й база, ще се смята за голям. А с големи кредити могат да се предоставят само след единодушно решение на управителния съвет на новата банка, но не бива да надвишават 5% от капиталовата й база, което в момента прави 5 млрд. лева.


Сега ДСК е концентрирала усилията си предимно към жилищното и потребителското кредитиране. От началото на годината тя е раздала 350 000 кредита на стойност около 350 млрд. лева. Желанието на ръководството на ДСК е до края на годината те да достигнат 440 млрд. лева. Според експерти в новата банка темпът на кредитирането постепенно ще намалява.


Според меморандума за разбирателство ДСК ще продължи да бъде банка на населението, ще навлиза умерено в новите за нея пазари и ще подкрепя малките и средни предприятия. В преходния период тя ще извършва валутни операции, ще издава банкови гаранции и ще поема поръчителство само със съгласието на БНБ. ДСК се задължава да не започва кредитиране във валута без писмено разрешение на БНБ и да я информира за въвеждането на всички нови банкови продукти.


Новата банка (ДСК) трябва да разработи и приеме план за преструктуриране, тригодишен стратегически план и бизнесплан за развитието на своята дейност. Планът за преструктуриране е готов и предстои да бъде приет. Приключва и работата по тригодишната стратегия за развитието на ДСК, която се разработва с помощта на експерти от фондацията на германските спестовни каси.


Преструктурирането на ДСК започна в средата на април тази година, когато парламентът прие закон за трансформацията на касата в банка. До средата на октомври тя трябва да изпълнява всички банкови изисквания. Вече е готов проектът за устав на банката, в който се фиксира акционерният й капитал. Той е внесен в Министерския съвет и се очаква да бъде одобрен до края на септември. След това ДСК ще бъде регистрирана като еднолично акционерно дружество и БНБ ще я лицензира като банка. Очаква се акционерният й капитал да е около 92 млрд. лева. ДСК смята да поддържа капиталова адекватност, която е с два пункта по-висока от минимално изискваната. Към края на тази година всички банки трябва да имат капиталова адекватност от 12 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във