Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДРУЖБА - ПЛОВДИВ, УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ПОД МАСАТА

Държавата отново ще прави опити да се отърве от свои остатъчни пакети акции чрез фондовата борса през септември. В последно време правителствената политика като че ли е на тържището да се предлагат наистина качествени книжа, а за боклуците са отредени централизираните търгове от боновото раздържавяване. Първата по-масирана вълна на борсова приватизация беше в началото на лятото, когато трябваше да се пуснат книжа от шест атрактивни дружества, сред които Солвей-Соди и ОЦК - Кърджали. За изненада на мнозина обаче акции от девненския завод за производство на калцинирана сода не бяха закупени поради високата им цена от 6 лв. за всяка. Книжата на кърджалийския комбинат за производство на олово и цинк пък изобщо не достигнаха до борсовия под. Причината бе, че инвестиционните посредници, кандидатстващи да поемат продажбата, предложиха доста ниски, според разбиранията на служителите в Агенцията за приватизация, единични цени на акциите му.


При новото набиране на оферти вече за седем дружества: Тежко машиностроене - Радомир, Рила-Боровец, Дружба - Пловдив, Булес - Бургас, Ривиера и отново ОЦК и Солвей-Соди, интерес за пласиране на книжата проявиха само посредниците Бета корп, Първа финансова брокерска къща, Карол и РОСЕКСИМБАНК. Според информация от финансовите къщи обаче първите две фирми са подали оферти само за акциите на Солвей-Соди. Интерес за поемане на книжата на ОЦК и Дружба въобще липсва. Причината, според брокери, е политиката на мажоритарните собственици на тези дружества към миноритарните им акционери. Капиталите и на двете компании бяха увеличени десетократно около Нова година. Новата емисия акции на кърджалийския завод бе изкупена главно от близката до БРИБАНК Кърджали инвест и от кипърската офшорка Енист холдингс.


Не така обаче стоят нещата с пловдивския стъкларски завод. На 23 декември 1999 г. мениджърите на Дружба представиха проспект в бившата Комисия по ценните книжа и фондовите борси (сега Държавна комисия по ценните книжа - ДКЦК). Но той обаче бе пълен с неточности. Например, не бяха включени данни за членовете на съвета на директорите на дружеството. Липсваше информация за евентуално увеличение на капитала, както и за решение за такова действие. Затова на 19 януари 2000 г. членовете на Комисията решиха да върнат документа за допълнителни уточнения. Нов текст обаче все още не е внесен. Според неодобрения проспект са емитирани 318 хиляди акции от завода с номинална стойност 1 лев всяка. От счетоводния баланс на фирмата се вижда, че към края на миналата година основният й капитал вече е 3.548 млн. лева. Документи за това как точно е извършено увеличението в ДКЦК липсват.


Вероятно обаче структурата на капитала на Дружба вече е коренно променена. Преди увеличението (което явно е станало през 1999 г., но след 23 декември) мажоритарен акционер с 51% от акциите беше регистрираната в Кипър фирма Барек овърсийз. Малко повече от 18% пък притежаваше либерийската компания Киплинг лимитед. Вероятно тези фирми са затвърдили собствеността си върху стъкларския завод. Със сигурност вследствие на увеличаването на капитала загуби държавата, чийто дял в дружеството спадна от 23 на 1.27 процента.


Дружба е един от основните производители на бутилки за вино и други напитки, както и на буркани. Откакто 51% от акциите му бяха придобити от кипърската офшорка, предприятието непрекъснато трупа загуби. За миналата година отрицателният финансов резултат достига 8.127 млн. лв. при продажби за 26.5 млн. лева. Само за една година пък приходите на дружеството намаляха с 16 млн. лева - през 1998-а - годината на приватизацията на Дружба, те са били на стойност 42.8 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във