Банкеръ Daily

Общество и политика

Драстични разлики в заплатите на университетските преподаватели

Разликата в средната работна заплата на преподавателите в държавните висши училища в страната надхвърля хиляда лева. За драстичния дисбаланс в месечните възнаграждения става ясно от ежегодния анализ на КНСБ, посветен на развитието на висшето образование в страната. 

Най-ниска средна месечна заплата получават преподавателите в Минно-геоложкия университет - 800 лева, а най-висока - в Медицинския университет в София - около 2200. Анализът отчита и друго драстично неравенство в заплащането. Оказва се, че възнагражденията на асистентските преподаватели в медицинските университети в страната са с около 1200 лева по-високи от тези на професорите.

Причината според Стефан Аспарухов, председател на Университетската синдикална организация в УАСГ, се криe в дисбаланса по отношение на финансирането в различните професионални направления. Затова от КНСБ предложиха реалното израстването на академичния състав да става по тези атестационни оценки на преподавателите, а не по заслуги.

Председателят на Комисията по образование и наука в парламента Милена Дамянова призова в комисиите по акредитация на ВУЗ-овете да участват чуждестранни експерти и подчерта необходимостта от „съизмеримост с европейското и световното образование, защото все още има университети, в които имаме остарели програми, застаряващ академичен състав, недостатъчно добре развита научно-изследователска работа”. Тя посочи също и слабото сътрудничество на висшите училища с бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във