Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ РАЗДАВА 76% ДИВИДЕНТ

Доверие - Обединен холдинг приключи 1997 г. с 5.894 млрд. лв. печалба. Дивидентът от една акция ще бъде 895 лева. След удържането на 15% данък върху тях всеки акционер ще получи по 760 лв. за акция. Това прави 19 хил. лв. за пълна бонова книжка.


Към края на миналата година основният капитал на дружеството е 6.574 млрд. лв., а размерът на активите му е 15.607 млрд. лева. Холдингът бе сред най-активните участници в борсовата търговия. Нетният му приход от продажба на акции за миналата година възлиза на 7.361 млрд. лв., но по-голяма част от транзакциите се извърши през тази година и този резултат ще бъде отразен в баланса за 1998 година.


Бившият приватизационен фонд има 261 хиляди акционери. Трите тръжни сесии донесоха на дружеството дялове в 174 предприятия. След преструктурирането на портфейла Доверие притежава акции в 87 предприятия, а в 30 от тях владее над 51 процента. Прави впечатление, че голяма част от дружествата, в които холдингът притежава контролни пакети, имат експортна насоченост. Досега фондът е раздал 4 млрд. лв. оборотни кредити на предприятията, в които има дялове. Дружеството се съсредоточи върху придобиването на мажоритарни проценти в печеливши предприятия, имащи осигурен пазар за износ.


В портфейла на холдинга най-голям дял заемат акции на предприятия от текстилната промишленост: Слитекс - Сливен, Марицатекс - Пловдив, Биляна трико - Петрич, Ритон П - Панагюрище, и др. За 1997 г. текстилните предприятия са изнесли 65% от продукцията си. За Ритон - П тази цифра е 95 процента. На второ място са дружествата от млекопреработвателната промишленост: Млечна промишленост - Пловдив, Сердика - Стара Загора, Булгарикум - Бургас, и др. При тях износът заема около 20% от продукцията. С висок експортен обем работят предприятията от фармацевтиката - 60-70 процента. Преди две седмици на борсата бяха предложени 50 555 акции на Медика - Сандански, представляващи 18% от капитала на дружеството. Пакетът бе закупен от Доверие и по този начин холдингът придоби 52% от Медика АД. Дружеството е лидер в производството на медицински превръзки, като за 1997 г. е реализирало 3.8 млрд. лв. печалба.


Предвижда се създаването на отраслови поделения на холдинга, за да може портфейлът на холдинга да се управлява по-ефективно. Стратегическите проекти обаче ще утвърждава ръководството на Доверие - Обединен холдинг. От ръководството обмислят създаването на четири такива самостоятелни звена - Обединена текстилна компания, Доверие Инженеринг, Обединена млечна компания и Доверие - Обединени предприятия.


Предприятия, в които Доверие - Обединен холдинг притежава над 51% от капитала към началото на май 1998 г.


Ритон П - Панагюрище 59.87%


Слитекс - Сливен 57.91%


Вратица - Враца 57.69%


Марицатекс - Пловдив 55.72%


Биляна трико - Петрич 53%


Млечна промишленост - Пловдив 52%


Сердика - Стара Загора 53.40%


Булгарикум - Бургас 62.56%


Сердика - Шумен 54.07%


Млечна промишленост - Враца 54.01%


Обединена българска компания - София 50%


СИМКО - София 57.27%


Кариерни материали - София 56.04%


Хидроизомат - София 56.04%


Кариери - Пловдив 52.06%


Дунав - Русе 59.44%


Дунавски драгажен флот - Русе 51.45%


Булмонт - София 66.02%


Стройкерамика - Мездра 51.00%


Зора - Търговище 54.98%


Баланс - Лясковец 64.18%


Медика - Сандански 52%


Момина крепост - Велико Търново 59.55%


Ахат - МБИ - София 80.55%


Съгласие - Шумен 58%


Хеброс - П - Пазарджик 61.91%


Товарни превози - Силистра 55.92%


Прокон - 90 - София 59.15%


Велина - Велинград 60%

Facebook logo
Бъдете с нас и във