Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОУТОЧНЯВАТ СЕ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ

БНБ ще предложи до края на този месец на Народното събрание пакет от промени в Закона за банките. Вече седмица те се обсъждат от експерти на управление Банков надзор и от техническата мисия на МВФ. Заедно с това се доуточняват и новите Наредба N2 за лицензиране на банките и Наредба N7 за големите и вътрешните кредити. Наредба N7 ще бъде утвърдена едва след приемането на промените в закона.


Предвижда се разширяване на обхвата на гаранциите при отпускането на заеми на една фирма, които надвишават 25% от капитала на кредитната институция. Сега с подобна привилегия се ползваха заемите, обезпечени с държавна гаранция, със злато и с национална или с чуждестранна валута. Към тези обезпечения се предлага да се прибавят и държавните ценни книжа до размера на пазарната им цена, гаранциите от първокласни кредитни институции, както и първите по ред ипотеки върху недвижими имоти и кораби.


Ще се либерализира и режимът за междубанковите депозити, който според сегашния закон е равнопоставен с този за големите кредити. Една от идеите е междубанковите депозити да не попадат под каквито и да е ограничения. В този смисъл бе и искането на Асоциацията на търговските банки, но то едва ли ще бъде одобрено от експертите на МВФ. Най-вероятно банките няма да могат да правят депозит в друга кредитна институция, който да надвишава 50% от собствения им капитал. Очака се да бъде внесен и текст, който определя, че общият размер на междубанковите депозити на една кредитна институция не бива да надвишава собствения й капитал повече от 40 пъти.


При обсъждането на пакета от промени в Закона за банките БНБ и техническата мисия на МВФ все още не са разисквали исканията на АТБ за либерализация на режима при осребряване на обезпеченията. Кредитните институции настояват законът да позволи да осребряват обезпеченията на нередовни длъжници, без да е необходимо да искат изпълнителен лист от съда. Мотивите им са, че съдебните процедури са твърде тромави и понякога минават месеци и години, преди заложената стока или имот да могат да се продадат. Юристи обаче са на мнение, че по този начин длъжникът се лишава от съдебна защита срещу евентуална злоупотреба от страна на кредитодателя.


Проектът за промени в Закона за банките и новата Наредба N2 на БНБ за лицензите не предвиждат увеличаване на изисквания минимален акционерен капитал. Той си остава 10 млрд. лв., но набирането му все още не означава, че банката ще получи лиценз за извършването на всички видове банкови услуги у нас и в чужбина. Тя ще трябва да докаже, че отговаря и на изискванията на БНБ за операции в чужбина. Тези изисквания се уточняват в момента и ще бъдат подробно записани в новата Наредба N2. Нейното приемане вероятно ще стане до средата на май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във