Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОЙДЕ ЛИ ВРЕМЕТО ЗА НОВИ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Синдиците могат да бъдат само физически лица, назначавани
по списък, определен от министъра на правосъдието. Така депутатите
ремонтираха част IV на Търговския закон - Несъстоятелност, преди
да излязат в поредната си дълга ваканция. И както се казва, новите
моменти в несъстоятелността не надхвърлиха рамките на козметичните
промени. Затова пък се заговори за създаване на отделен закон,
регламентиращ статута на синдика. Но тъй като политиката у нас
е по-скоро поток от думи и обещания, подобен проект на закон все
още не е депозиран в канцеларията на председателя на Народното
събрание. Старите текстове на Търговския закон не предвиждаха
необходимия контрол по отношение на несъстоятелността на държавните
предприятия. С влизане в сила на промените, и по-конкретно на
възможността синдиците да се назначават по списък от министъра
на правосъдието, смятам, че ще може да работим в по-тесен синхрон
с тях и със съда по несъстоятелността, твърди Стилиян Симеонов,
началник на управление Несъстоятелност в Министерство
на промишлеността. Според него обаче Търговският закон се нуждае
от по-задълбочена промяна по отношение на действията на синдика.
В САЩ например е създадена единна държавна агенция, която изпълнява
функцията на синдик. Има федерален синдик, който назначава окръжния
или областен синдик по йерархията и стриктно следи как те изпълняват
задълженията си.


В България няма дори централизирана асоциация на
синдиците (съществуват две сдружения, които не могат да се похвалят
със силно влияние или с многобройна членска маса), която да защитава
техните интереси. Затова те самосиндикално отстояват
интересите си, продавайки цели предприятия като бързоразвалящи
се стоки, за което си заделят немалка комисиона.


Експерти по несъстоятелността смятат, че за да се
прекрати тази порочна практика, е необходимо да се въведе строг
ред на отчитане на синдиците. Според Стилиян Симеонов контролната
дейност на съда по отношение на действията на синдика трябва да
бъде засилена и ежемесечните отчети за неговите действия да се
следят по-стриктно. Нещо повече - във всяко производство по несъстоятелност
би трябвало да се образува съвет на кредиторите, който да изпълнява
ролята на надзорния съвет в работещите акционерни дружества и
едва след неговото одобрение за действията на синдика да се предлага
на съда да се произнесе като върховен надзирател.


В края на краищата синдикът е назначен, за
да защитава интересите на кредиторите и те по-добре могат да преценят
целесъобразността на неговите действия. Съдът по несъстоятелността
може да преценява само законосъобразността на действията, а не
тяхната целесъобразност, смята Стилиян Симеонов. Освен това
не е излишно при прекратяване на производството по несъстоятелност
и синдикът да бъде освобождаван от отговорност, както става това
със съвета на директорите на акционерните дружества. Ако синдикът
не бъде освободен от отговорност, той не би трябвало да се назначава
за синдик на други предприятия. Подобно изискване би подтикнало
към размисъл много директори на фалирали дружества,
преди да извършат някои криминални постъпки.


Не на последно място синдиците би следвало да имат
право да продават вземанията от своите длъжници. До този момент
подобна дейност им е забранена. Така или иначе, фалиралите предприятия
не могат да приберат своите вземания заради тромавата съдебна
процедура, а и много от тях не разполагат с необходимите средства
за завеждане на съдебни дела. Затова си струва отново да се помисли
върху идеята за създаването на агенция, която са изкупува вземанията
на фалиралите предприятия при определено сконто, а след това тя
да събира парите от длъжниците.


Има още един един парадокс, който си струва да се
преустанови. На първото събрание на кредиторите всеки присъстващ
кредитор разполага с един глас (без значение какво е неговото
вземане) при избора на постоянен синдик. При това положение достатъчно
е да присъстват 10 работници, на които предприятието дължи пари,
за да изберат синдик, а предложението на банка или данъчна служба,
които имат да вземат многократно повече от тях, да не бъде прието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във