Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОГОВОРЪТ ЗА ТРАНЗИТ НА РУСКО ГОРИВО ВДИГНА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ

Поради чиста случайност (или не) обявената идея за приватизацията на Булгаргаз странно съвпадна по време с подписаните с Газпром договори за доставка и транзит на природен газ! Страна по които е именно държавната ни газова компания.


Приватизацията на националната ни газова компания Булгаргаз се предвижда да започне след 2001 година. Това съобщи председателят на Комитета по енергетика Иван Шиляшки от трибуната на международната конференция Либерализация на енергийния пазар в България, проведена на 29 и 30 април в хотел Шератон - София. Процесът ще започне с продажба на пакети от нейни акции на фондовата борса или чрез директното им предлагане на стратегически партньори, заяви г-н Шиляшки. Целта била чрез набиране на свежи капитали и внедряване на чуждестранен опит Булгаргаз да заработи на съвременни пазарни принципи и да стане неделима част от европейския газов пазар.


Самите договори, подписани с Газпром, по-точно цифрите в тях, останаха забулени в информационна мъгла, спусната от специалната клауза за конфиденциалност на информацията, поискана, както се твърди, от руснаците и приета от нашата страна без възражения. Журналистическото братство се впусна да гадае какви са истинските цифри. Забравяйки нещо просто и отдавна доказано - че няма вечни тайни, че всяка прикрита информация рано или късно излиза наяве.


Цените за доставка са намалени чувствително - по-ниски са от предишните, както и от цените в западноевропейските страни. В близките месеци ще бъдат намалени и цените за крайните потребители, което вероятно ще стане или с нови договори, или с подписване на анекси към старите - обяви специално за в.БАНКЕРЪ Юлиана Димитрова, член на УС на Булгаргаз.


Цените за вътрешните потребители ще се определят по нова методика, основа на която били въведените изглаждащи коефициенти, обясни още г-жа Димитрова. Чрез тях ще се търси уеднаквяване на цената на газа през зимата (когато за задоволяване на голямото потребление и сривовете в налягането вследствие ниските температури се включват и количества от хранилището в Чирен) с цената през лятото (когато потреблението е ниско и излишъкът на газ се нагнетява в хранилището).


Транзитните такси през България са два пъти по-добри от таксите за преминаването на газа през Украйна, въпреки че количествата там са огромни - заяви още г-жа Димитрова. Самият договор за транизитиране бил съставен по схемата поръчвай и плащай. Според нея русите се били съгласили транзитните такси да се плащат за изградени капацитети на транзитните газопроводи, а не за преминалите количества гориво.


Бъдещето на находището срещу Галата е чисто български въпрос, който не беше обсъждан на преговорите - коментира Юлиана Димитрова. Според нея решението за находището е въпрос на търговска сделка с турската газова компания Боташ.


Подписаният договор за транзит на руски природен газ през България вдигнал внезапно кредитния рейтинг на страната, обяви още г-жа Димитрова. Непрекъснато ми звънят с предложения за изгодно кредитиране на строежа на нови транзитни мощности - твърди тя. Обяснението е в договорените огромни транзитни количества - 30 млрд. куб. м годишно.


Делът на природния газ в горивноенергийния баланс на България ще расте благодарение на безспорните му технологични и екологични предимства, е записано в Стратегията за развитие на енергийния отрасъл до 2010 година.


От 1992 г. потреблението на природен газ е спаднало от 6.7 на 5.2 млрд. куб. м годишно. Делът на газа сред останалите енергоносители в момента е около 19%, до края на периода ще достигне около 25-26 процента. За увеличеното потребление основна заслуга ще имат топлофикационните дружества, които ще преминат изцяло на газ. Вторият сектор, който ще потребява все повече газ, е битът.


Според програмата през 2000 г. вътрешното потребление ще достигне 7 млрд. куб. м, а през 2005 - 8 млрд. куб. метра. Стратегията предвижда и реализация на програма за диверсификация на доставките на природен газ, включително и изграждането на българския участък от проектното трасе Централна Азия - Европа, както и привличане на чуждестранни инвеститори за изграждане на терминали за внос на втечнен газ. Но и при най-оптимистичните прогнози срокът за реализирането както на едната, така и на другата идея - 2010 г. - е твърде къс. Така че добрите идеи ще си останат само добри пожелания, ако не се предоставят изгодни условия на чуждестранните инвеститори и на нашите фирми, работещи на газовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във