Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОГОВОР ОПЛИТА БАНКА И МИНИСТЕРСТВО В ПРАВЕН ГАМБИТ

Сред институциите и гражданите, потърпевши от неуредените си наемни отношения с фалиралата БЗК, се нареди и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Според Асен Сеньов, началник на управление Финанси и бюджет във ведомството, задълженията на банката по неплатените наеми и неуредените сметки за ток, чистачка и телефон за времето от 1 юни 1996 до 31 май 1998 г. възлизат на 288 млн. лв. без лихвите.


Отношенията между Министерството на земеделието като наемодател и БЗК като наемател на помещения в неговата сграда възникват през 1991 г., когато е подписан първият договор за наем. Вторият е сключен на 10 октомври 1995 година. По двете споразумения банката е изряден платец и министерството няма никакви претенции към нея.


Третият договор, който вече не е за наем, е подписан на 31 май 1996 година. Избраният тогава подход на сътрудничество или спонсорство обаче днес само генерира разправии между обявената в несъстоятелност БЗК и земеделското министерство.


Схемата е проста:


банката се съгласява да приеме официалния статут на спонсор и да извършва текущи и основни ремонти в сградата на министерството, да поддържа асансьорите, телефонната централа, компютърната и офистехника и министерския автомобилен парк. Сумата на наема, прекръстена на месечна вноска за строителство и ремонти, е 1.385 млн. лв. с включен ДДС. Тя подлежи на автоматично месечно индексиране съобразно официалния инфлационен индекс на НСИ. За да намали сумата на наема, БЗК се съгласява да освободи и втория етаж от сградата, ползван от нейния клон до края на май 1996 година.


Със същия договор банката не наема, а получава за временно ползване недвижим имот... с площ 936 кв. м, състоящ се от салон в партера, два кабинета, една секретарска стая, тринадесет стаи, коридори и санитарни възли... и две складови помещения в мазето.


Днес и БЗК, и Министерството на земеделието признават, че с формата на спонсорство са били преодолени текстовете в Закона за държавната собственост, забраняващи да се отдава под наем на частноправен субект държавна публична собственост. Договорът е сключен неправилно - във формата на някаква съвместна дейност, на някакво спонсорство, което е недопустимо от правна гледна точка - отбелязва началникът на управление Правно в аграрното министерство Димитър Заралиев.


Банката днес е неплатежоспособна, а


притиснати от малката бюджетна субсидия


шефовете на аграрното министерство решават да се снабдят с материални активи чрез замяна дълг срещу собственост. Затова издигат пред БЗК ултимативни искания. Със специална телеграма от 30 април 1998 г. синдикът е информиран, че банката трябва да внесе в 7-дневен срок дължимите 288 430 962 лева. В противен случай... ще упражним правото си на задържане за дължимата от Вас сума. Тази депеша обаче не дава на никой право да изнася имущество от клона, защото то е блокирано във връзка с производството по несъстоятелност.


Въпреки това главният секретар на министерството Нанчо Видев изброява на синдика и материалните активи, които държавният орган желае да придобие - леки коли Ровър и БМВ, маркови компютри и друго офисоборудване. С колите ще се возят заместник-министрите, а на компютрите ще пишат служителите от ДФ Земеделие и Тютюн, от Главно управление на горите и Главно управление Поземлена собственост, които скоро ще се върнат в министерството, твърди г-н Видев. Засега те квартируват на друго място и министерството плаща немалък наем.


Страстите се разгарят още по-силно


след 1 април 1998 г., когато синдикът на БЗК уведомява министерството, че няма да продължи договора за наем. Тогава в аграрното ведомство решават, че с имуществото на БЗК можем да направим някои прихващания, след като сме направили жест да ги оставим толкова дълго без да плащат. Първата крачка е административна - главният секретар издава заповед служителите и клиентите на БЗК да влизат в сградата на клона през централния вход на министерството, спазвайки общия пропускателен режим. Забранява се и изнасянето на банковото имущество без изричното разрешение на Нанчо Видев. Синдикът Татяна Стефанова веднага протестира: Клонът продължава активно да работи, защото има да издаде удостоверения за признатите вземания на повече от 7000 човека. В същото време как да издам удостоверенията за признатите вземания, след като те се издават срещу личен паспорт, който остава при полицаите на главния вход на министерството?


Процедурата по обявяването на фалита на БЗК страда от правен порок - твърди пък шефът на управление Правно в аграрното министерство Димитър Заралиев. - Вероятно банката е укрила от съда по несъстоятелността дължимите огромни наеми, които по закон са незабавно изискуеми. Ако съдът бе научил за тях, би следвало да намали с техния размер масата по несъстоятелността, създавайки условия за своевременното им погасяване. И на тази теза обаче синдикът има елегантно контрамнение: Министерството пропусна срока, в който трябваше да предяви своите вземания към БЗК, както направиха всички други кредитори. Следователно то няма вземания от банката...


Независимо от правните баталии над хоризонта проблясва и лъч надежда. Синдикът е обещал да погаси всички наеми, дължими на министерството от банката след датата на обявяване й в несъстоятелност - 18 юли 1997 година. Колкото до парите, дължими за времето между 31 май 1996 г. и 18 юли 1997 г., най-вероятно министерството ще ги запише в графата загуби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във