Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОГОДИНА С МАРКЕТ-МЕЙКЪРИ НА ФОНДОВАТА БОРСА

След неколкомесечни напъни ръководството на фондовата борса най-после изготви проекта за нова система за търговия на нейния под. Тя вероятно ще влезе в сила от началото на 2001 година. Системата предвижда конституирането на специални участници на пазара, които ще играят ролята на маркет-мейкъри. Ще могат да я изпълняват членове на борсата, които са съгласни да поддържат по всяко време котировки за покупка и продажба на акции или облигации по дадена позиция. Тези оферти ще имат реквизитите на лимитирани поръчки, които могат да се изпълняват на части и са валидни до отмяна. Кандидатите за маркет-мейкъри ще трябва да притежават пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник (с основен капитал над 250 хил. лева). Овен това те трябва да отговарят и на повишени изисквания за капиталова адекватност. Презумпцията е, че след като маркет-мейкърът е задължен да купува едва ли не неограничени количества ценни книжа, трябва да разполага с повече пари в брой или по банковите си сметки. За всяка позиция, по която желаят да поддържат котировки, посредниците трябва да притежават с 2500 лв. повече от минималните собствени средства, задължителни според Наредбата за капиталовата адекватност. Всяка емисия ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса, може да се обслужва от неограничен брой маркет-мейкъри. Така ръководството на борсата се опитва да създаде по-голяма конкуренция между финансовите къщи.


Посредниците маркет-мейкъри ще са длъжни да поддържат постоянни котировки по избраните от тях позиции и маржът между анонсите трябва да бъде не по-голям от 5% за акции и 1% за облигации. Шефовете на борсата предлагат офертите да бъдат за минимум 100 лота за съответните ценни книжа. Параметрите им ще могат да се променят по време на борсовите сесии неограничен брой пъти.


Периодът, за който членовете на борсата желаят да са маркет-мейкъри, не може да бъде по-кратък от шест месеца. Регистрацията започва да тече от момента на сключване на договор между кандидатстващия инвестиционен посредник и фондовата борса. Финансовите къщи ще са задължени да представят в тържището справка за капиталовата си адекватност всеки месец. Ако тя не отговаря на записаните в проекта условия, регистрацията се прекратява автоматично.


Първите отзиви от средите на инвестиционните посредници обаче не са много положителни. Брокерите смятат, че подобни административни мерки едва ли ще повишат оборотите на фондовата борса. Много по-важно за тях е на тържището да бъдат пуснати държавни пакети от големите български дружества като БТК, НЕК, Български морски флот и Банка ДСК. Тогава те виждат някакъв смисъл да се пробват като маркет-мейкъри на тези акции. Защото поддържането на постоянни котировки купува по която и да е позиция в момента би било равносилно на фалит. Причината се крие в изключително слабо ликвидния български капиталов пазар. Според брокерите на борсата интерес да бъдат маркет-мейкъри ще проявят само инвестиционни посредници, свързани с някой от големите емитенти. Едва ли обаче ще са много кандидатите, склонни да рискуват, в случай че нямат добри контакти с мениджмънта на съответното дружество.


Ползите за маркет-мейкърите, според играчите на пазара, съвсем не съответстват на техните задължения. Най-голямата им привилегия ще бъде, че ще плащат два пъти по-ниска комисиона за сключените от тях сделки на фондовата борса. От това обаче според проекта няма да се възползват техните клиенти, по чиито поръчки ще се заплаща пълният размер на таксата. Това, според брокери, е основната му слабост. Маркет-мейкърите на практика ще могат да определят приблизително цените на акциите, за които поддържат оферти за покупка и продажба. Ако проектът бъде приет в този му вид, останалите посредници ще могат да въвеждат поръчки единствено в диапазона между анонсите на маркет-мейкъра. Така на борсата вече няма да се осъществяват транзакции на нереални цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във