Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОБРУДЖАНСКА БАНКА СЕ РАЗПЛАЩА С БИОХИМ И С ПОЩЕНСКА БАНКА

Дълговете на Добруджанска
банка представляват изключителен интерес както за кредиторите,
така и за вложителите й.Защото от бързината, с която ще бъдат
изчистени, ще зависи и бъдещето на банката. В началото на март
тази година тя дължи на БИОХИМ близо 65.3 млн. лв. и около 1579
хил. щ. долара. Това е остатъкът по депозити, отпуснати на банката
в Добрич от БИОХИМ през 1995 година. По валутните депозити, които
първоначално са били 2800 хил. щ. долара, до 1 август 1996 г.
са погасени 1400 хил. щ. долара. След това поради настъпилите
ликвидни затруднения Добруджанска банка спира плащанията. А на
23 септември УС на БНБ я постави под особен надзор заедно с още
седем кредитни институции. Квесторите й обаче правят всичко възможно
да я стабилизират и усилията им явно дават резултат, тъй като
Добруджанска банка върна парите, които дължеше на БНБ. Тя подписа
споразумение с БИОХИМ и погаси 21.9 млн. лв. лихви и 10.1 млн.
лв. - главници. В началото на следващия месец трябва да се платят
оставащите 45.6 млн. лв. - главници и лихви. Междувременно добричката
кредитна институция прехвърли на БИОХИМ свое вземане от силистренския
комбинат Камъшит за 379 хил. щ. долара. Според експерти
от БИОХИМ предприятието е в добро финансово състояние и напълно
платежоспособно.


В близко време се очаква
да бъде постигнато споразумение за погасяване и на останалата
част от валутния дълг към БИОХИМ, който в момента възлиза на 1200
хил. щ. долара. Няколко фирми вече са проявили интерес към изкупуването
му. Ръководството на БИОХИМ възнамерява да разгледа всички оферти
и да приеме най-изгодната за банката.


В четвъртък - 26 юни,
Добруджанската банка подписа споразумение и с друг свой кредитор
- Пощенска банка. Договорена е и схемата за изплащане на дълга
от 700 хил. щ. долара, като добричката кредитна институция ще
погаси около 500 хил. щ. долара, а остатъкът ще бъде платен на
няколко транша. Предстои да бъдат уредени и дълговете й към обявената
в несъстоятелност МИНЕРАЛБАНК. Ако добричката банка погаси задълженията
си към всички финансови институции, които са нейни кредитори,
тя ще представлява сериозен интерес за чуждестранните инвеститори.
Както твърдят познавачи на делата на банката, след завръщането
си от Великобритания се очаква фактическият й собственик Красимир
Михайлов да обяви и чуждестранния инвеститор, който ще участва
в съживяването на кредитната институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във