Банкеръ Weekly

Мария Палаурова, изпълнителен директор на „Филмаутор“:

Добрият закон не позволява различно тълкуване на един и същи факт

Г-жо Палаурова, откога спорите с Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО) на тема "Тарифа и отчисления"?

Отдавна. За последно - през 2018 г., когато Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) беше променен заради една европейска директива, регламентираща дейността на сдруженията за колективно управление на права. Покрай нейното въвеждане имаше и промени в процедурите по тарифирането, така че ние разработихме нова тарифа, изцяло съобразена с новите изисквания. Съдействаха ни както български икономически експерти, така и специалисти от Международната конфедерация на дружествата на авторите и композиторите (CISAC), в която членуваме. През февруари 2019 г., след като изготвихме проекта, се обърнахме към БАККО и в продължение на девет месеца (толкова е срокът за постигане на съгласие по закон) преговаряхме по предложените тарифи. В крайна сметка не постигнахме споразумение и направихме следващата стъпка - пак по закон: поискахме от министъра на културата да свика комисия, която да разгледа предложенията ни и да вземе решение.

И какво реши тази комисията?

Нищо, защото законът допуска подобен вариант. Затова отново сме в изходната позиция и нямаме цена, по която кабелните оператори да възмездяват труда на творците, чиито права защитаваме.

Те плащали ли са до този момент?

Има плащания, но от преди 2011 година. От тогава, каквато и тарифа да предложим на БАККО, срещаме само едно и също - категоричен отказ да признаят размера на отчисленията.

Тоест - нямате нова тарифа, но нямате и стара, така ли?

Членовете на БАККО не приемат нова тарифа, но не плащат по старата от преди 2011г., защото не признават и нея.

Можете ли да заведете дела срещу неизрядните ползватели?

Водили сме няколко съдебни битки през годините, но с променлив успех.

Защо?

Законът дава възможност за противоречиво тълкуване. Едни съдебни състави приемат, че оператор, който няма договор с "Филмаутор" нарушава закона, а други отсъждат, че всичко е наред. Разнопосочните решения навеждат на мисълта, че в закона нещо не е наред.

Изчислявали ли сте какви са загубите на кинотворците от неплащането на авторските права?

Ако се върнем в годините назад, ще се получи сериозна сума. Ние продължаваме да настояваме да ни се плати за отминалите периоди, тъй като натрупаните през годините суми не са за пренебрегване. Тарифата, която сега предлагаме, е съобразена с практиката в Полша, Румъния и Словакия. За авторски права там се събират между два и три процента от приходите на операторите от абонаментни такси. И ние се опитваме да постигнем подобен процент.

Вижте, според нас нещата са ясни. Телевизията, правейки своята програма, урежда правата и включва в нея филм. Ето защо, ние нямаме претенции към нея. Проблемът е, когато тази телевизионната организация предостави програмата си на кабелна мрежа, която пък ви я продава - под формата на абонамент, в пакет с още 50, 100 или 200 други програми. Според европейското законодателство, тази кабелна мрежа печели както от програмата на телевизията, така и от филма в нея. И по тази причина мрежата дължи още едно плащане - чрез дружество като нашето.

Горе-долу каква е цената, която потребителят трябва да плати, за да гледа филм в интернет?

Тук вече говорим за друг вид ползване. Цената на услугата зависи от бизнес модела на самата платформа, като преди това тя следва да си е уредила правата с правоносителите, продуцентите и авторите.

Какво ще правите оттук нататък, след като и Министерството на културата се оказа безпомощно пред ината на кабелните оператори?

На първо място - ще се опитаме да си съберем дължимите суми по старата тарифа, която по закон е действаща до влизането в сила на нова тарифа. На второ – след като азбучни истини от рода "Кабелните оператори препредават ли или не препредават?" - все още са предмет на преговори и имат решаващо значение за изхода от процедурата по определянето на тарифите, значи нещо в Закона за авторското право и сродните му права не е както трябва. Затова ще проверим и анализираме дали всичко в закона съответства на европейското законодателство, като ще потърсим съдействието и на институциите в ЕС. И трето - през 2019 г. са приети две европейски директиви в областта на авторското право, които следва да бъдат възприети в нашето законодателство. Тоест - при всички случаи ще има отваряне на ЗАПСП и тогава отново ще настояваме за решаване на проблемите, даващи възможност на операторите да спорят и да не плащат, както и относно процедурата за създаване на тарифа, която не работи.

Звучи абсурдно държавата да е чак толкова безпомощна...

Операторите никога не казват, че няма да плащат. Те казват - "Да, ние сме готови да плащаме, но колко?" И, за да се стигне до решаването на проблема "Колко?", се преминава през редица други въпроси, примерно - "Какво, всъщност, означава препредаване?", "Кои програми се препредават?" и т.н. И понеже в европейското законодателство се казва, че имаме "препредаване", когато една програма се използва в непроменен вид, те смятат, че щом програмата е преведена или субтитрирана на български – това е друга програма и съответно способът на използване не е препредаване, а е нещо друго. И по други основни теми има множество въпроси. Ето защо ние искаме официалната позиция от страна на Министерството на културата и отговор на въпроса "Дали законът наистина е възприел директивата така, както би трябвало?". Имаме кореспонденция с Европейската комисия по темата и получихме еднозначен отговор - по силата на европейското законодателство е безспорно, че препредаването се урежда по колективен път. Безспорно е и друго - прилагането на местния закон е отговорност на местните компетентни органи! Така че ние очакваме Министерството на културата да заеме ясна позиция. Ако досега то ни чакаше, защото ние преговаряхме и се работеше по процедурата, сега всичко приключи. Безкрайните спорове не следва да се толерират, тъй като са в ущърб на българските и чужикинотворци. И за това очакваме категоричната позиция на Министерството на културата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във