Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО ПАРИЖ И НАЗАД ... КЪМ РЕАЛНОСТТА

Проф. д-р Румен Георгиев,
председател на Съюза на частните застрахователи и председател
на МЗПК Европа, пред в.БАНКЕРЪ


Господин Георгиев, какви
резултатите бяха постигнати на проведената в Париж тази седмица
работна среща между френските и българските застрахователни компании?


- Първо се видя, че сме
много далече от практиката на европейските страни в областта на
застраховането. Но това не чак толкова фатално. По-жалкото е че
и пътят, по който вървим не е най-правилният. Най-ярко това проличава
с приетата у нас технология за вземане на лицензи, технологията
на държавен контрол-надзора, технологията на посредническата дейност.
Грубите изменения в Закона за застраховането, което бе извършено
в последният момент без наше съгласие е голяма грешка, за това
считам че е необходимо той да се поправи.


Как могат да бъдат отстранени
според вас допуснатите правни грешки, с нов закон или с ремонт
на старият?


- Нямаме време за нов
закон, за това препоръчвам основен ремонт на Закона за застраховането.


Оценката ви за приетата
до момента поднормативната база също ли е така негативна, каквато
е относно за Закона за застраховането?


- И да, и не. Наредбата
за Тарифите, които трябва да плаща всеки един застраховател кандидатстващ
за лиценз предизвикаха насмешка у французите. Те недоумяваха и
се смееха как е възможно животозастрахователните дружества да
плащат 3% от минималният си капитал като такса за лицензиране.
В България банките не плащат такса за лицензиране, а животозастрахователната
компания, която се грижи за живота и здравето на хората е принудена
да плаща 3% за лиценз и 7% данък. Французите се отнесоха с великодушие
в надсмиването си над нас.


Какво може да очакваме
след посещението на делигацията на българските застрахователни
компании във Франция?


- По добри документи и
поднормативни законови актове.


Може ли да очакваме някаква
помощ от страна на французите по посока преодоляването трудностите
при изграждането на застрахователният ни пазар?


- Французите ни придоставиха
голям обем документация, която ще изключително полезна най-вече
за изготвянето на поднормативна законова база касаеща застраховането.
Искам да отбележа, че поднормативните актове у нас трябваше да
влязат в сила още на 1 октомври. До сега са приети само седем,
а останалите предвидени в закона тепърва предстои да бъдат гласувани.
Това означава, че правителството не изпълнява задълженията си
към нас, а в същото време изисква да се регистрираме до 31 март.
Всеки трябва да е отговорен пред себе си, правителството също.


Ще станем ли свидетели
в скоро време на навлизане на френски инвестиции на нашия застрахователен
пазар?


- За френски инвестиции
е рано да се говори. На тях все още не им е понятна обстановката
в България и формирането на пазара. Разбира се желание за работа
има, но на първо време ще проведем само няколко семинара по различни
проблеми около застрахователният пазар. А след това ще видим.


Това означава ли, че е
рано да се говори въобще за чужди инвестиции в застраховането
у нас?


- За реални инвестиции
мисля, че можем да говорим след година-две, когато западните
застрахователни компании ще могат да разберат по-добре специфичността
на нашият пазар и основните направления в неговото регулиране.
Към настоящият момент за тях те са все още непонятни.


А евентуално тяхно присъствие
ще притеснили по някакъв начин работата на българските застрахователни
компании?


- Без съмнение ще има
конкуренция. Тя би трябвало да ни стегне и да ни подейства положително.
Чужди банки в България има, ще има и чужди застрахователи. Лошото
е, че водена изкривена политика от досегашните правителства по
отношение на чуждестранните финансови институции, която доведе
до ненормални ситуация у нас. Не е реално да няма например руска
банка, а да има 5 гръцки банки. Да няма турска банка, да има 5
гръцки банки. В резултат на такава политика е липсата на чужди
застрахователи.


Пречили по някакъв начин
факта, че държавата все още не се е оттеглиха напълно от застрахователната
дейност и усеща ли се по някакъв начин предишната им хегемония
в бранша?


- В значителна степен
пречи и това се изразява не само в обема на застраховките на ДЗИ
и Булстрад. Изразява се например в технологията на работата и
управлението. Показателно за това е подписването на споразумение
за предлагането на единна минимална тарифа за задължителните застраховки,
което не попречи на ДЗИ свали тарифите си с над 30%. Това не е
ли държавен рекет?

Facebook logo
Бъдете с нас и във