Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО ОКТОМВРИ ТРИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ ЩЕ СТАНАТ ЧАСТНИ

Г-н Шафернакер, докъде стигнаха процедурите по приватизацията на Бургаската и Варненската корабостроителници?


- До две седмици информационният меморандум на Варненската корабостроителница ще бъде готов. Остава ни да разрешим някои правни проблеми. Трябва да изчислим с колко акции от нейния капитал би трябвало да се възмездят реституционните претенции. Следващата седмица ще публикуваме обява за продажбата на корабостроителницата в един международен вестник, в която ще поканим потенциалните инвеститори да ни изпратят своите писма за намерения. Въз основа на получените отговори и в разговор с тях ще изберем някои потенциални инвеститори и ще ги поканим да участват в конкурса. Вярвам, че до шест седмици след това ще очакваме конкретните предложения на инвеститорите.


При продажбата на Бургаската корабостроителница целият процес се движи с няколко седмици закъснение в сравнение със сроковете за Варненското корабно дружество. Причината за забавянето е неразрешеният все още проблем с концесията на част от бургаското пристанище. Направена е оценка, но тя вече е невалидна и трябва да бъде актуализирана, тъй като е изтекъл шестмесечният срок. Но мисля, че това не е пречка да започнем да каним потенциалните инвеститори да ни изпращат своите писма за намерения. Информационният меморандум за Бургаската корабостроителница ще бъде готов седмица-две след този на Варненската. Мисля, че най-късно до края на август ще трябва да получим офертите на потенциалните инвеститори. Това означава, че до октомври двете дружества могат да бъдат продадени.


Защо Бургаската корабостроителница се нуждае от концесия?


- Честно казано, аз не мога да разбера. За да влизат и излизат по-големите кораби в пристанището, където се намира и корабостроителницата, в устието на залива е прокопан канал под водата. Доколкото разбрах, концесия се изисква за използване на водата в този район. Концесията е необходима само тогава, когато се използват някакви национални ресурси, а тук се използват само териториални води. В случая нищо не се унищожава и аз не мога да разбера защо някой е измислил, че Бургаската корабостроителница се нуждае от концесия.


Защо такъв проблем не съществува при Варненската корабостроителница?


- Вие ми отговорете! Аз не мога да си го обясня. Би следвало и във Варна да има такъв проблем. Много съм се чудил, но не мога да отговоря на този въпрос. Бих казал, че това е сериозна пречка за приватизацията. Защото след като не знаем какво точно се изисква от един потенциален инвеститор, няма как да му поставим условия.


Коя от трите корабостроителници, според вас, е най-привлекателната?


- Без съмнение Варненската, защото има много поръчки. А там, където има работа, има и много интереси. Все пак корабостроителници като Варненската има много по света. А Русенската корабостроителница например се е специализирала в строежа на речни кораби и е завладяла определена пазарна ниша. Мисля, че заради този факт тя представлява голям интерес за инвеститорите. Осем от тях закупиха нейния информационен меморандум. Получихме три оферти. Един от осемте кандидати пък ни изпрати писмо, в което обяснява, че за съжаление не разполага с достатъчно време да подготви своята оферта. Ние обаче не можехме да удължим процедурата само заради него. Но ако установим, че не сме получили подходящото предложение от тримата кандидати, тогава ще помислим дали да не поканим и други. Това ще стане ясно на 4 май, когато ще започнем преговорите с потенциалните купувачи.


Как си обяснявате факта, че въпреки големите си финансови проблеми Русенската корабостроителница има толкова кандидат-купувачи?


- Действително корабостроителницата се намира в много тежко състояние, но все пак има шанс да спечели нови поръчки. За нейните кораби има пазар и тя би могла да излезе от системата на финансова изолация. Само че тя не може да излезе оттам, без да има финансови средства, които трябва да бъдат получени отнякъде. Щом на банките им е забранено да дават пари, корабостроителницата не може да работи. Заради това от Министерство на финансите и от други държавни институции ни натискат да бързаме с нейната приватизация.


Какви въпроси обсъждахте на срещата между приватизационните консултанти и директора на Агенцията за приватизация, проведена на 22 април?


- В пресата днес (бел. ред. 23 април) бяха написани много неточни неща за вчерашната среща с Захари Желязков от рода на това, че ще се изисква от посредниците да подпишат нови договори или анекси към старите. Нищо подобно. Г-н Желязков представи своите виждания как трябва да изглежда съдействието между посредниците и Агенцията за приватизация. Понеже досега, трябва честно да кажа, нямаше яснота по този въпрос. В договора, подписан от българското правителство и Европейската общност, пише, че консултантите разполагат с пълна автономност при продажбата на предприятията. От това ние разбирахме, че трябва да действаме съгласно българските закони, но и че можем да работим, без да се консултираме с агенцията. Няма нужда да спазваме нейните вътрешни процедури. Оказа се, че Агенцията за приватизация иска да контролира процеса. Отсега нататък нейните експерти ще изискват да им докладваме какво правим. Не е казано обаче, че те ще участват в решенията, които вземаме. В това не виждам нищо лошо. Съвместната работа несъмнено ще улесни нашата дейност и ще ни помогне да намерим общи решения за някои процедури, за да избегнем някои пречки - като например концесията за Бургаската корабостроителница.


Захари Желязков заяви, че агенцията желае всички сделки да бъдат приключени до края на годината. Всъщност това желаят и всички приватизационни посредници. Тъй като нищо не печелим от удължаването на сроковете.


Испанската консултантска фирма Development Finance Corporation (DFC) e участвала като приватизационен агент при продажбата на корабостроителниците в Полша, Румъния и Словакия. Тя има свои представителства в Лондон, Барселона и Вашингтон. През есента на 1996 DFC бе избрана от Европейската общност за консултант при изработването на оздравителните програми за част от българските предприятия, на които е наложена финансова изолация. Година по-късно, пак в Брюксел, испанската фирма получи правото да продаде трите български корабостроителници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във