Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО КРАЯ НА ВЕКА ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 100 МЛН. ДОЛАРА

Г-н Грашнов, какви инвестиции
предстои да направи Молител АД?


- Сега, след последното
общо събрание, мога да кажа, че ние наистина имаме един нов Мобилтел
и от неговата фирмена политика завинаги отпада пожелателното наклонение.
Фирмата напълно приключи с инвестициите си от фази А
и Б. С пуснатите в действие 30 базови станции ние
вече реално покриваме 40 града в България. За срок от шест месеца
ние успяхме да се справим не само с тази задача, но и да изчистим
старите задължения на Мобилтел към банки и към чуждестранни
доставчици. Инвестициите, които сме направили, до момента са около
30 млн. г. марки, а след приключването на фаза С те
ще достигнат 75 млн. г. марки. С изпълнението на тази трета фаза
комуникационните GSM-услуги, предлагани от Мобилтел,
ще покриват 90% от територията на България. Ние обръщаме по-специално
внимание на покритието на международните и вътрешни магистрали.
Тази инвестиция обхваща и нашето развитие в Интернет, чиято среда
искаме да обвържем с GSM-услугите, както и проекта GSM-GPS Global
positional system, който позволява да се ползва една широка информационна
среда по целия свят. Подписан е и договорът със сателитната система
Iridium за качване на нашите услуги на спътник, което ще ни осигури
едно пълно телекомуникационно покритие по целия свят. До края
на века общите инвестиции в Мобилтел АД ще бъдат около
100 млн. щ. долара. Предстои фирмата да се превърне в телекомуникационен
холдинг и да предложи свои акции на фондовите борси.


Това са доста пари. Откъде
ще намерите средства за подобни инвестиции?


- Знаете, че основният
акционер в Мобилтел е Eastern Market Telekom Fond.
Той е създаден от United European Bank за инвестиции в телекомуникациите
на страните от Източна Европа. Поддръжката на този акционер ще
бъде основата за развитието на Мобилтел АД като GSM-оператор
за България.


Какъв бе размерът на задълженията,
които наследихте в Мобилтел от старите му акционери
и които успяхте да погасите?


- Около 25 млн. г. марки.
Толкова беше затънал Мобилтел АД с необслужвани кредити
и с дългове към доставчици на оборудване. Сега единственото ни
задължение е към ING Bank Хамбург, застрахован от Хермес,
което се обслужва редовно.


Кои точки по света покрива
GSM-операторът Мобилтел?


- В момента вече имаме
връзка с операторите в Ню Йорк, Флорида, Вашингтон. Ние сме сред
първите десет световни оператори, които постигат това. Другата
ни посока за развитие е Южна Африка, готвим се да се свържем с
Чили, с Австралия, с Нова Зеландия. Имаме връзка с всички държави
в Европа, където има GSM-оператори. По този начин осигуряваме
доброто обслужване и спокойствието на нашите клиенти .

Facebook logo
Бъдете с нас и във