Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО ЩЕ Е ЯСНА СЪДБАТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Г-н Етрингтън, бихте ли обяснили какви са шансовете за продажба на всяко едно от петте химически предприятия, чиято приватизация трябва да консултира Res Co?


- Да започнем с Капитан Дядо Никола - Габрово, което произвежда PVC-тръби и фитинги. Конкуренцията на фирмите вносителки на такива продукти не е голяма. Именно това прави предприятието изключително привлекателен обект за покупка. То има добри перспективи за развитие и пазари в строителството и селското стопанство. Нашето заключение е, че става въпрос за един добър завод и в съчетание с добро управление той ще е изгодна и привлекателна инвестиция както за потенциалните купувачи от района на Балканите, така и от Западна Европа.


Рулон - София, пък е един от малкото големи производители на хартиени опаковки в България. Той си е създал традиционни връзки и е доминиращ доставчик на вълнообразен картон и на материали за специални кутии. В Централна и Източна Европа продажбата на предприятия от този тип беше много активна и се реализираха редица сделки. Така че и това предприятие е привлекателно за инвеститорите. Рулон обаче има и някои проблеми. Основният се свежда до конкурентоспособността в този вид бизнес. При него се използват доста суровини и енергия. А в България определено има недостиг на отпадъчна хартия, която е основна суровина за производството на Рулон. За електроенергията също се плаща по-висока цена в сравнение с някои съседни и централноевропейски държави. Това са недостатъци, които биха обезпокоили стратегическите инвеститори, защото засягат конкурентоспособността на Рулон. Но въпреки това ние смятаме, че ще постигнем успех.


А какво е положението с Изома, Русе - завода за производство на базови елементи и материали за печатни платки, гетинакс, текстолит, синтетични смоли?


- За съжаление пазарните характеристики на предприятията от този тип в Европа не са много благоприятни. Най-вече защото има дисбаланс между предлагането на подобен вид материали и на търсенето. Знае се, че основните доставки идват най-вече от Далечния изток, от Югоизточна Азия. А произвежданите в Западна Европа печатни платки са много по-сложни и интелигентни. Така че търсенето на базовите елементи и на универсалните печатни платки не е голямо, като се има предвид големият брой заводи, включително и в Западна Европа, които ги произвеждат. От друга страна, и търговските условия в момента са много неблагоприятни. Имам предвид ниските цени на подобна продукция, особено на тази от Азия, което няма да ни даде възможност да направим атрактивно конкурентно предложение. А и заводът е поизостанал в технологично отношение и не отговаря на стандартите в Европа.


Доста старо, с остарели технологии и с доста ограничена в сравнение със заводите от този вид в Европа продуктова гама е и ямболското предприятие Ямболен.


- Въпреки това то е единствен производител на полиестер в България и един от малкото подобни заводи в района. Така че от географска гледна точка Ямболен се намира в добра ситуация. За съжаление икономическите му позиции са обезпокоителни. Биха могли да се направят някои структурни промени, да се модернизира производството, да се разшири продуктовата гама, да се съкратят разходите... Иначе едва ли ще можем да привлечем стратегически инвеститор в момента. Трябва да се има предвид, че продукцията на Ямболен е от типа на активно търгуваните на международните пазари стоки. А в Азия има огромни, добре оборудвани високопроизводителни заводи, предлагащи голямо разнообразие от подобни продукти на много ниски цени, при това с добро качество. Необходимо е да се прибави и колапсът на азиатските валути, който направи суровините и материалите на тези заводи още по-евтини. Изобщо за този вид производство времената са много трудни и продажбата на Ямболен ще е тежка. Ще положим обаче усилия да минимизираме разходите и да го направим по-конкурентен.


Но най-трудна ще е продажбата на Видахим - Видин. Първо, не може да се твърди, че в тази част от света има недостиг на мощности за производство на автомобилни гуми. Във всички основни балкански държави и в страните от Централна Европа има такива заводи. В тях са направени и доста инвестиции от международни производители на гуми. Така стоят нещата например в Чехия, Полша, Унгария, Румъния. Изобщо производителите на гуми са много, а пазарът се доминира от световноизвестни фирми като Гудиър, Мишлин и т.н. Така че Видахим не заема някаква изключителна позиция в района.


На второ място трябва да се изтъкне лошото състояние на завода. Продукцията му е демодирана. С промяната на стандартите и преминаването от източноевропейски към западноевропейски автомобили се премина към нови технологични стандарти и при производството на части за коли и на гуми. Видахим не предлага гамата радиални гуми, които се използват в развитите страни от Европа. В същото време се произвеждат гуми за превозни средства, работещи на трудни терени и предназначени за райони с по-замърсена околна среда. От гледна точка на производствените мощности има и много добри, и много стари съоръжения, но ефективността им в сравнение със заводите в Европа е по-ниска.


Що се отнася до произвежданите във Видахим полиамидни влакна, те вече не се използват в Европа. Поради тази причина продажбата на това производство като обособена част е почти невъзможна. От друга страна пък, би било голям късмет да продадем двете производства заедно - нещо, в което лично аз се съмнявам. Ето защо смятаме да минем на варианта модернизация и реконструкция, намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Едва след това ще преценим как да процедираме по-нататък.


Кога ще са готови информационните меморандуми на петте предприятия?


- Информационните меморандуми са в процес на подготовка. Съгласно българското законодателство те ще бъдат публикувани в Държавен вестник, за да се поканят инвеститорите да направят своите оферти. Това ще стане до края на юни.


Очаквате ли да изпратите 1998 г. с някое продадено предприятие?


- До края на август ще имаме яснота и ще можем да дадем категоричен отговор на правителството дали тези предприятия са продаваеми. С други думи, дали има инвеститори, заявили твърд интерес за покупката им. Според нашата програма до края на лятото това ще се разбере, а до края на годината ще започнат и същинските преговори.


Г-н Етрингтън, как преценявате като чужденец инвестиционния климат в България?


- Това, което на първо място интересува чуждестранните инвеститори, са стабилни макроикономически условия, изгледи за ръст на БВП и сигурна правна система. Засега в България е създадена благоприятна инвестиционна обстановка. Специалните стимули, предвидени за привличането на чуждестранните инвеститори, не са толкова важен фактор в сравнение с тази икономическа стабилизация и с търговската правна система. Данъчните споразумения, и по-специално споразуменията за премахване на двойното данъчно облагане, както и законите за защита на инвестициите - всичко това прави България атрактивно място за инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във