Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА СТРУМАТЕКС ЩЕ БЪДЕ ЧАСТНА

Струматекс е включена в програмата за финансова изолация, тъй като не е в състояние да обслужва задълженията си след натрупаната през 1994 и 1995 г. в резултат на некомпетентно ръководство загуба от 305 млн. лева. С този увод започва оздравителната програма на предприятието, изработена през есента на 1996 г. с помощта на испанската консултантска фирма Ди Еф Си. Същата фирма бе избрана и за инвестиционен агент в пуловата приватизация на трите български корабостроителници. По отношение на констатацията за некомпетентното ръководство сегашният директор инж. Георги Атанасов е доста пестелив. Той сдава ръководния пост в предприятието през 1991 г. и го поема отново през 1996 година. Цифрите показват, че просто оттук са изтичали средства. Платовете са продавани на килограм вместо на метър. Тежките нарушения бяха доказани и от извършената ревизия, но за съжаление без никакви последствия - коментира директорът Атанасов.


Заради незавидните си финансови резултати през 1995 г. предприятието остава извън списъка за масова приватизация. Първоначално дори попада между дружествата, определени за ликвидация, но се разминава на косъм с тази участ, тъй като в началото на 1996 г. започва да реализира печалба от основната си дейност. Година и половина по-късно финансовото състояние на благоевградското тъкачно предприятие далеч не е толкова трагично. Нещо повече - очаква се брутната му печалба за 1997 г. да надхвърли 200 млн. лв., а за 1998 г. заложената цифра е 250 млн. лева. Според инж. Атанасов е могло крайните резултати да бъдат далеч по-добри, ако не е била забраната за ползване на банкови кредити. Липсата на оборотен капитал принуждава неговите мениджъри да прибегнат до крайни мерки: 70% от продукцията на предприятието да се преработва на ишлеме, а както е известно, в такъв случай истинската печалба отива в джоба на клиента. Струматекс е успяла миналата година да изплати и около 240 млн. лв. по стари задължения.


През 1996 г.


поставената диагноза е финансова изолация


За да излезе от болницата, Струматекс трябва първо да мине през Агенцията за приватизация, тъй като там се предлага последното лекарство. В Благоевград се готвят да го приемат - в последния ден на миналата седмица излезе съдебната регистрация на новосформираното акционерно дружество. Негови учредители са 430 работници в Струматекс, а уставният му капитал е 50 млн. лева. Засега то е единственият потенциален купувач... на себе си. Шестдесет процента от персонала на предприятието желае да стане негов собственик.


С Решение 592 от 22 август 1997 г.


АП откри процедура за касова приватизация


на 80% от акциите на благоевградското текстилно дружество. Вече е готов и правният анализ - обикновено това означава, че за агенцията познавателният процес е приключил. Последният документ, който през миналата седмица е поискала агенцията, е бил актът за държавна собственост. Остава лицензирани експерт-оценители да извършат пазарната оценка на активите на дружеството и пазарлъците около неговата приватизация могат да започнат. Според графика на АП заключителната фаза на сделката трябва да протече през четвъртото тримесечие на годината. В предприятието обаче не изключват възможността Струматекс да премине в частни ръце и по-рано. От крайната оценка на предприятието зависи дали ще кандидатстваме за 50 или за 80% от капитала му, твърди инж. Георги Атанасов. По силата на закона работническо-мениджърският екип ще придобие най-малко 20% от акциите. Все още обаче не се знае дали трудовият колектив ще бъде единствен кандидат за покупката на предприятието. Интерес към него са проявили и някои негови партньори, но не са водили конкретни разговори нито с АП, нито с неговото ръководство. За сметка на това пък мениджърският екип е провел успешни предварителни сондажи във финансовите среди дали ще подкрепят амбициозното начинание на персонала. Предпочитам да работим с български капитал, разсъждава Георги Атанасов. - Смущава ме фактът, че доста приватизирани предприятия - било чрез бонове, или касово, бяха купени от случайни хора, които налагат доста драстична промяна в основния им предмет на дейност. Струматекс има чудесна база за производство на текстил. Познавам добре предприятието и смятам, че в сравнително кратък период то може да се превърне в печелившо дружество от европейски мащаб. Обаче


в Европа няма кредитни милионери


и ако наистина амбицията на ръководството е толкова голяма, то трябва да уреди взаимоотношенията си с всички неудовлетворени до момента кредитори, както направи това през 1997 г. с БУЛБАНК, ДСК и бюджета миналата година. Оказва се, че и големите могат да грешат. За учудване на мнозина през 1992 г. тогавашната Външнотърговска банка на два пъти превежда погрешно по сметките на тъкачното дружество сумата от около 5 хил. щ. долара. Тогавашното му ръководство доволно потрива ръце и оползотворява тези грешни пари. По-късно в БУЛБАНК установяват грешката и настояват неволният получател да върне сумата от около 11 хил. щ. долара. След намесата и на съда през 1997 г. банката успява да си върне въпросната сума. Миналата година са уредени задълженията и към ДСК, която през 1992 г. е имала неблагоразумието да преведе по сметките на предприятието 1.5 млн. лева. Шест години по-късно денят на голямото плащане все пак идва. Тогава касата на Струматекс олеква с 8 млн. лева. По същия начин са изплатени и задълженията по ревизионни актове, на държавния бюджет и към доставчици. Всички тези плащания обаче представляват само капка в морето от кредитна задлъжнялост, тъй като дълговете към


големите кредитори


ХЕБРОСБАНК и Банка за земеделски кредит, все още не са напълно уредени. Още в първите етапи на консолидацията си пловдивската кредитна институция поема обслужването на тогавашното стопанско обединение Памукотекс. До разпадането на обединението през 1991 г. тя е отпускала за всичките му текстилни поделения револвиращи кредити за оборотни средства. Предоставяните всеки месец средства са били погасявани с постъпления от готовата продукция. През 1991 г. дружеството за последен път протяга ръка към ХЕБРОСБАНК с молба да му отпусне 36 млн. лв., които Струматекс няма откъде да върне заради загубата на бившите съветски пазари. Към края на 1996 г. задължението на дружеството към пловдивската банка възлиза на около 450 млн. лева. Тогава обаче става ясно, че кредитната институция се е попрестарала в своята отчетност, тъй като е капитализирала необслужваните лихви. След като счетоводителите в предприятието засекли грешката, банката се съгласила да сторнира 126 млн. лева от общата сума на задължението. Този израз на добра воля е бил предпоставка да започнат преговори за съставяне на съгласуван погасителен план. Вече е есента на 1997 година. Според споразумението до края на 2001 г. предприятието се задължава всеки месец да превежда по сметките на ХЕБРОСБАНК над 6 млн. лв., като общата сума за издължаване в момента, когато е подписан договора е 460 млн. лева. Когато задължението на предприятието намалее до 94 млн. лв. пловдивската банка ще изтрие името на Струматекс от списъка на длъжниците си. По сметките на банката през 1997 г. вече са постъпили първите 63 млн. лева. Ръководството на ХЕБРОСБАНК се оказва склонно към преговори, но не може да се твърди същото за БЗК. От миналата година тя е обявена в несъстоятелност и я управлява синдик. Ясно е, че той няма право да намалява задълженията към банката, тъй като по този начин се накърнява масата на несъстоятелността и се увреждат интересите на кредиторите. Татяна Стефанова, синдик на БЗК, е уведомена за условията, които предлага благоевградското дружество - до края на 2002 г. задължението да бъде погасено, след като бъдат сторнирани начислените до края на първото полугодие на 1997 г. лихви.


Историята на кредита


През 1991 г. обединението Памукотекс тегли 697 хил. щ. долара кредит за закупуване на 200 т памук. От тях са усвоени само 600 хил. щ. долара. Заемът е бил обезпечен със суровини и готова продукция на Струматекс. Затрудненията, които изпитва в този момент предприятието, не му позволяват да обслужва заема и там просто забравят за неговото съществуване. Едва през 1994 г. част от залога е продаден и по сметките на БЗК се превеждат около 180 хил. щ. долара. Ръководството на банката е примамило предприятието да осъществи това частично погашение, като е обещало, че ако започне да обслужва кредита, БЗК няма да начислява лихви за просрочие. Действително, според извлеченията от сметката на предприятието в банката то има задължения само по главницата. С обявяването на банката в несъстоятелност синдичката Стефанова прекратява тази практика и БЗК отново започва да начислява лихви. Заради олихвяването сумата набъбва с още 180 хил. щ. долара или прилбизително толкова, колкото е изплатеното през 1994 година. В началото на 1996 г. остатъкът от главницата възлиза на 390 хил. щ. долара. Ние оспорваме начислената лихва от 180 хил. щ. долара и сме предложили на синдика тя да бъде редуцирана, тъй като в извлеченията, които ни изпращаше банката не бе посочена лихва. В крайна сметка редно е да има някакво облекчение. Ние не сме виновни, че не са ни предоставяли информация за лихвата - твърди инж. Атанасов. Доколко обаче са основателни доводите на ръководството на Струматекс ще прецени синдичката Татяна Стефанова. Въпреки неяснотите за 1996 г. предприятието е внесло в БЗК скромната сума от 12 хил. щ. долара, за миналата година са изплатени 53 хил. щ. долара, а за първите два месеца на 1998 г. по сметките на банката са получени 3 хил. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във