Банкеръ Daily

Общество и политика

До 30 юни доставчиците на медийни услуги да обявят собственика

Министерството на културата напомня на доставчиците на медийни услуги за тяхното ежегодно задължение да обявяват информация за собствеността и финансирането си. Това те трябва да направят по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

Декларациите трябва да се подадат до 30 юни.

Подаването на декларациите става по електронен път, с електронен подпис, в специален портал в интернет-страницата на Министерството на културата. Подробни инструкции са публикувани в страницата на портала.

Подаването на декларациите е задължително, като санкцията за нарушителите е в размер от 10 000 до 15 000 лева.

В своите декларации медиите трябва да посочват освен собственика и всички договори, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или с дружества с държавно или общинско участие в капитала. Трябва да се декларират и договорните отношения в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.

Освен това и разпространителите на периодични печатни произведения трябва да обявят своя действителен собственик, както и да декларират броя обекти за продажба на дребно, които използват в търговската си дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във