Банкеръ Daily

Общество и политика

До 1 октомври приемат заявления за наблюдатели на изборите

В Централната избирателна комисия продължава приема на заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври тази година.

Условията и редът за регистрация на наблюдатели за изборите са определени с Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК.

Крайният срок за приемане на заявления за регистрация е до 17.00 ч. на 1 октомври. 

Регистрация вече имат от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, представлявано от Йордан Николов Памуков. То ще има като наблюдатели за страната и извън страната девет упълномощени представители. 

Сдружение „Ад унитатем“, представлявано от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова, също вече е регистрирано за участие с наблюдатели в изборите за народни представители. То ще има 27 упълномощени представители. 

Тези регистрирани наблюдатели ще бъдат вписани в публичния регистър и ще им се издадат удостоверения.

Решенията за тези регистръции подлежат на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във