Банкеръ Daily

Общество и политика

Днес излизат резултатите от първото класиране за прием след 7 клас

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г. ще бъдат обявени днес на сайта https://priem.mon.bg. Проверката ще се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Проверка може да се извърши и в училищата – центрове, в които са подавани документи за участие за първи етап на класиране, по входящ номер от служебната бележка.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

заявление до директора на училището;

оригинал на свидетелство за основно образование;

оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

не са приети на първо класиране;

приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Тази година резултатите на изпитите след 7 клас по математика са по-високи с 3 точки в сравнение с тези през 2019 г., а по Български език и литература, те са по-ниски с 2 точки.

Според експертът по математика резултатите са по-добри, защото учениците са се справили по-добре и на двата типа задачи. На отворените въпроси постижимостта е 22,34%, докато миналата е била 19,19%. 

Тази година 20 от явилите се ученици, които са с 0 т. и по двата предмета, а с максимални 100 точки са трима, като през 2019 г. е било само едно дете.

От образователното министерство обмислят осъществяването на ефективна диагностика, която ще се прави на ниво училище. Тя ще обхване конкретни случаи и причини за трудностите, които трябва да преодолеят учениците, за да повишат резултатите си. 

Предлагат също така на входа за осми клас да бъде въведен изпит, за да се прецени, кои са областите на, които трябва да се обърне внимание в конкретния случай.  Важна е и обратна връзка през регионалните направления затова, до колко от училищата са успели да постигнат целите, които са си поставили през предходната година.

Ще се увеличават и въпросите, които са свързани с практическа ситуация. Учениците са ги приели добре и са видели смисъла да прилагат наученото по този начин, убедени са от ведомството. 

Министърът на образованието и науката предлага изпитите след 7-ми клас да представляват интегрирани тестове. Според него основните предмети български език и литература и математика не са достатъчни. Очаква се промените да бъдат въведени от учебната 2022-2023 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във