Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДНЕС ЕЛКАБЕЛ ИЗЛИЗА НА БОРСАТА

През миналата седмица съветът на директорите на БФБ-София,
допусна за търговия акциите на Елкабел - Бургас. Шестдесет
процента, или 522 213 000 акции, от дружеството се предлагат от
ФБК Елана и Българо-руската инвестиционна банка на
цена от 14 500 лв. за акция. Освен всички други условия посредниците,
които искат да закупят акции, ще трябва да имат открита сметка
в Българска пощенска банка за обслужване на борсовите такси. Срокът
за продажбата е шест месеца и изтича на 12 юли. Дружеството е
първото допуснато на официалния пазарен сегмент. Според правилника
на борсата там се допускат предприятия с най-малко пет навършени
финансови години, 25% от акциите им да са предложени публично
(това условие е изпълнено - основен акционер на Елкабел
е ПФ Мултигрупелит с 20.51%) и да имат най-малко 500
акционера. Изискват се и положителен финансов резултат за последните
три години и пазарна капитализация или емисионна стойност не по-малко
от 1 млрд. лева.


Явно в случая за изчисляване на капитализацията на
емисията са взети сключените досега блокови сделки, защото емисионната
стойност е под 1 млрд. лева. На борсата бе регистрирана блокова
сделка на цена 17 000 лв. за акция на Елкабел (капитализацията
на една емисия се получава, като се умножи цената по броя на акциите).


Доста портфейлни инвеститори са настроени да закупят
малки пакети от Елкабел, защото предложената цена
се оценява като приемлива. Опитът с бургаското предприятие ще
бъде показателен за това, как ще се пласира емисията и как ще
се държат играчите на пазара. Любопитно е дали цената на акциите
ще се качи, или кандидатите ще разчитат тя да падне наполовина
поради липса на интерес (виж интервюто със заместник-министъра
на промишлеността Марин Маринов).


В масовата приватизация с 67% беше включено и едно
от дружествата конкуренти в производството на кабели Гамакабел
- Смолян. Петдесет и пет процента от капитала му събра ИД
Капитал АД. Предприятието е печелившо и 50% от продукцията
му се изнася в страни като Украйна, Гърция и Алжир. Третото дружество
с такова производство е ЕВКО - Севлиево, което е все
още държавно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във