Банкеръ Daily

Общество и политика

Днес е Денят на Земята

Денят на Земята – 22 април е международен ден за опазване на планетата.

Основател на честването на Деня на Земята в САЩ и Канада е американският сенатор Гейлърд Нелсън през 1962 г. През 1990 г. Международен инициативен комитет с участие и на България, започва активна работа за прерастване честването на този ден в световна инициатива за защита на природата. Взето е решение 22 април да се отбелязва ежегодно. Денят на Земята дава огромен тласък на усилията на целия свят в защита на природата и проправя път за среща на високо равнище на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г.

Днес, над един милиард души в 192 страни участват в разнообразни инициативи за Деня на Земята, което прави този ден изключително значим и с най-широка гражданска подкрепа в целия свят.

Тема на Денят на Земята, 2019 г. е: „Да защитим застрашените животински и растителни видове на планетата“. Хората безвъзвратно нарушават баланса в природата. В резултат на това светът днес е изправен пред най-голямата опасност от изчезване на видове от времето на измиране на динозаврите преди повече от 65 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в нашия свят е резултат от безрасъдната човешка дейност. Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването с химикали и пестициди, разпространяване на инвазивни видове, предизвикващи срив на екосистемата и т.н.
Световната мрежа за отбелязване Деня на Земята призовава хората от цялата планета да се присъединят към кампанията за защита на всички видове животни и растения.

Основните цели са: обучение и повишаване на осведомеността за ускореното изчезване на милиони видове, причините и последствията от това изчезване за живота на планетата; изграждане и активиране на глобално движение за защита и съхраняване на природата; постигане на разбиране и ангажиране на правителствата за защита на специфичните видове по света, чрез законодателни промени.

Това са ценни стъпки, които можем да предприемем, за да защитим нашата планета!
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във