Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЛЪЖНИЦИТЕ СЕ ЯВИХА НЕПОДГОТВЕНИ

Срещата между банките
кредиторки на Плама, ръководството на рафинерията
и на Евроенерджи холдинг, която проведохме днес (27
януари 1997 г.) в Министерството на промишлеността, не доведе
до никакъв конкретен резултат. Оказа се, че представителите на
Евроенерджи холдинг и на Плама не са разбрали
точно и ясно това, което сме записали в протокола от срещата на
9 януари, и не изпълниха поетите тогава задължения. Те трябваше
да представят на останалите участници в преговорите предварителен
баланс и отчет за приходите и разходите на рафинерията, както
и становище по предложението на банките кредиторки от 9 януари.
Това обаче не бе направено.


На 27 януари представителите
на Евроенерджи холдинг ни съобщиха, че са ангажирали
консултантската група Прайс Уотърхаус за водене на
предварителни разговори с потенциален инвеститор. Вероятно поради
конфиденциалността на преговорите името му не бе назовано. Условията,
които се договарят с този инвеститор, също не станаха ясни.


Не успяхме да разберем
дали по време на първата среща на 9 януари наистина се е получило
недоразумение, или тази неподготвеност от страна на Плама
и Евроенерджи холдинг за разговорите на 27 януари
е едно неуважително отношение към останалите участници в тях.


Първото дело по иска за
откриване на процедура по обявяване на Плама в несъстоятелност
е насочено за 5 март. Разбрахме се до 30 януари представителите
на Евроенерджи холдинг да предоставят на банките кредиторки
и на Министерството на промишлеността предварителен баланс на
рафинерията, погасителен план и отчет за приходите и разходите
за периода. След като банките кредиторки се запознаят с тях, ще
се проведе нова среща до края на февруари. На нея ще бъде поканена
и фирмата, с която се водят преговорите за инвестиции в Плама.


Кредиторките могат да
откажат предлагания от Плама погасителен план. Те
продължават да са добронамерени, но са скептично настроени. Предоставената
в Министерството на промишлеността оздравителна програма на рафинерията
е от октомври 1997 година. Освен това в нея липсва аналитична
част, която да посочва откъде ще бъдат намерени пари за покупка
на петрол, за инвестиции и за обслужване на задълженията. Очевидно
е, че към момента тази програма не е адекватна. Мисля, че мерките,
предложени в нея, трябва да се актуализират, за да може да се
положи здрава основа за някакви плодотворни разговори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във