Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЖЕС ЕЪР КАТАСТРОФИРА НА ПИСТАТА ЗА КРЕДИТНИТЕ МИЛИОНЕРИ

Несъстоятелността на авиокомпания Джес Еър ООД е прекратена по чл. 632 от Търговския закон поради липса на имущество, с което да плати на кредиторите си! Това става в края на 1996 г., а година и половина по-късно - през януари 1998 г., финансовата катастрофа на въздухоплавателя намира отражение в списъка на кредитните милионери. Общият размер на задълженията на Джес Еър към Стопанска банка, ПЧБ и ДСК по пет кредита надхвърлят 5 млрд. лева. Пари, които авиокомпанията завинаги е отнесла на крилата си и които банките едва ли някога ще могат да си върнат. Именно заради длъжници като Джес Еър ООД Стопанска банка и ПЧБ пикираха в несъстоятелността.


Въздушният длъжник навлиза в бизнеса доста обещаващо. Фирмата е създадена през 1990 година. Собственици в нея са сингапурската компания с български капитали Джес Интернешънъл Лимитед и държавното външнотърговско дружество Изотимпекс. По-късно сингапурските българи преотстъпват част от своите дялове на ПЧБ, на СЛВ ООД и на няколко физически лица.


Големият гръб, на който се опира авиокомпанията Джес Еър ООД, когато получава кредити от българските банки, е държавната Изотимпекс. Тегленето на заемите започва в началото на 1991 г. с мотив сумите да се използват за лизинговане на самолети. Така е записано в кредитните договори, сключени със Стопанска банка и ПЧБ. Летателните машини са Falcon 200 и Airbus 310-320.


ПЧБ - кредиторът акционер


На 24 юни 1991 г. Джес Еър (по онова време тя е все още ООФ - фирма с ограничена отговорност) получава от ПЧБ заем за 1.5 млн. щ. долара. През този период най-голямата по онова време и до средата на 1996 г. частна банка развива бурна кредитна дейност. Тя е основен финансов мотор на частната инициатива, която по-късно й се отблагодарява, като не си връща заемите. ПЧБ има още един мотив да отпусне исканите от младата авиокомпания пари - банката е един от нейните собственици, тъй като притежава пет дяла от капитала й. Явно, че заетите през юни пари са недостатъчни и три месеца по-късно Джес Еър ООФ взема от банката нови 1.1 млн. щ. долара. Освен това авиопревозвачът се възползва и от разрешения овърдрафт.


Широкият гръб на държавното дружество


Държавната фирма Изотимпекс помага активно на авиодружеството, в което до средата на 1992 г. притежава 17 дяла. На 8 юли 1991 г. главният директор на дружеството Любомир Витанов пише до председателя на Стопанска банка:


През последната година ДФ Изотимпекс работи и има дялове в авиационната фирма Джес Еър. Същата фирма има разрешение от правителството за осъществяване на международни полети в това число до Сингапур, Ню Йорк и Отава. Понастоящем полетите се осъществяват с един самолет (б.ред. - явно става въпрос за Falcon 200, по който лизинговите вноски се плащат от първия кредит взет от ПЧБ). Предстои лизинговането на втори самолет Еърбъс 310-320. За горното, моля, да ни предоставите кредит от 1.5 млн. щ. долара за срок от две години. Като гаранция за кредита можем да ипотекираме нов хеликоптер Ми-17, чиято пазарна стойност е 1 млн. щ. долара. Също така разполагаме със складови наличности от компютри, съвместими с IBM РС и части за тях, копирни машини Canon, факсмашини и пишещи машини на обща стойност 1.5 млн. щ. долара.


Към писмото са приложени балансът на Изотимпекс за 1990 г., бизнеспланът на Джес Еър за 1991 г. и документи за притежаване на хеликоптера.


Едва ли някой би могъл да се съмнява в платежоспособността на могъщото по онова време външнотърговско предприятие, което отгоре на всичко е и държавно (днес то обаче също фигурира в списъка на кредитните милионери с дългове от 103.1 млн. лв. към БИОХИМ).


Договорът за кредит N268 между Изотимпекс и Стопанска банка е сключен в деня, в който е получено писмото на държавната фирма. Банката отпуска исканите 1.5 млн. щ. долара. Кредитът е инвестиционен. Главницата трябва да се погаси до 31 юли 1993 г. на три равни полугодишни вноски от по 500 хил. щ. долара.


Ден по-късно на - 9 юли 1991 г., между Изотимпекс и Стопанска банка се сключва договор за обезпечение. Заложени са стоково-материални ценности за 1.3 млн. щ. долара и хеликоптера Ми-17.


Още същия ден Изотимпекс моли Стопанска банка да преведе 530 хил. щ. долара от отпуснатите й на кредит пари по сметките на National airline comision на полинезийската държава Папуа Нова Гвинея в PARIBAS. Явно, че става въпрос за плащане на разходи на Джес Еър, но те едва ли са свързани с лизинговането на Airbus 310-320.


Десет дни след първия превод - на 19 юли 1991 Изотимпекс отново моли Стопанска банка за превод - този път 970 хил. щ. долара, по сметките на United Tecnologi Corp. в City Bank New York


И двете нареждания са изпълнени безотказно. Така заемът от Стопанска банка е напълно изконсумиран само единадесет дни след отпускането му.


Пернишкият клон на ДСК финансира въздухоплаването


През 1991 г. Джес Еър пряко или с ходатайството на Изотимпекс изчерпва кредитното доверие и на Стопанска банка, и на ПЧБ. Получените заеми се погасяват спорадично и банките започват да предявяват своите претенции към нередовния длъжник. Затова той насочва погледа си към ДСК, и то към клона й в Перник. Трудно може да се отговори на въпроса защо Джес Еър избира точно него за своя жертва. Най-безобидното обяснение е, че въздушните превозвачи предпочитат новият кредитор да е по-далеч от финансовите среди в София.


Първият кредит е взет от ДСК - клон Перник, на 3 април 1992 година. По него Джес Еър получава 14 млн. лв. (по онова време това са 560 хил. щ. долара). Заемът е отпуснат при годишна лихва, равна на ОЛП плюс надбавка от 6% и трябва да се върне след три месеца. Два месеца по-късно - на 13 май, Джес Еър иска и получава от пернишкия клон на касата още 20 млн. лв. (около 800 хил. щ. долара). Заемът е отпуснат при вече познатите лихвени условия, но този път трябва да бъде върнат след четири месеца. Така само за една година след старта си Джес Еър ползва банков ресурс в левове и валута от около 5.5 млн. щ. долара.


Обезпечението


Умишлено или не, ръководството на клона на ДСК в Перник подхожда напълно непрофесионално при отпускането на авиокредитите и година по-късно се запознава принудително с правоохранителните органи. От Джес Еър не е поискана икономическа обосновка за използването на кредита. Обезпеченията също са ялови. Първият заем е гарантиран с резервни части, но е не е направена проверка за наличността им. Вторият е обезпечен с гаранционно писмо от Изотимпекс, но то е съставено по начин, който дава възможност на държавната фирма лесно да го оспори. И точно това се случва година и половина по-късно. Именно при отпускането на тези заеми за пръв път на сцената излиза фигурата на Татяна Стоичкова - снаха на мастития соцдържавник и партиен лидер Григор Стоичков, която впоследствие ще играе централна роля в драмата Джес Еър


Раздялата с Изотимпекс


В началото на 1992 г. Джес Еър губи почва под краката си. Една от причините е започналият вече натиск върху него от страна на ПЧБ и Стопанска банка. Истинския удар обаче му нанася Изотимпекс. Финансовите и търговските операции на дружеството стават обект на внимание от страна на следствието и прокуратурата, а шефът му Любомир Витанов се разделя с креслото си. Изотимпекс бърза да скъса и с Джес Еър.


На 12 юли 1992 г. авиокомпанията и Изотимпекс се споразумяват Джес Еър да поеме обслужването на дълговете на държавното дружество към Стопанска банка, които по това време достигат 1.6 млн. щ. долара. Договорът между Стопанска банка и Джес Еър, която замества като длъжник Изотимпекс, се подписва на 25 август 1992 година. Според него частният въздухоплавател се задължава да погаси задължението на дванайсет равни месечни вноски от по 125 хил. щ. долара до 30 август 1993 година. Освен това Изотимпекс продава и 17-те дяла, които държи в авиокомпанията. Техен собственик става представителят на националноотговорния капитал Мариус Маринов (неговите непогасени дългове към ДСК в. БАНКЕРЪ описа в миналия си брой 15 от 13 април 1998 г.).


ДСК притиска въздушния длъжник


През септември 1992 г. клонът на ДСК - Перник, изпраща до Джес Еър писмо, в което категорично настоява авиокомпанията да върне предоставените кредити ведно с дължимите лихви. Пернишкият клон на касата прави опит да си получи парите по единия заем (за 20 млн. лв.) от сметките на гаранта Изотимпекс в софийската Строителна банка. В този именно момент гаранционното писмо е лесно оспоримо. В писмото на Строителна банка до ДСК - клон Перник, от 9 октомври 1992 г. се казва:


Уважаеми господа, приложено ви изпращаме неинкасирано платежно искане за сумата 23 748 333.33 лв., което сте депозирали на Строителна банка за плащане от сметката на Изотимпекс. Строителна банка няма право да извърши исканото от вас плащане от сметката на гаранта ДФ Изотимпекс за погасяване на дълга по кредита на Джес Еър без съгласието на титуляра. Гаранционното писмо от 12 май 1992 г., издадено от Изотимпекс, не съдържа данни, че нареждането за събиране на дълга се отнася за Строителна банка, а като адресати са посочени ДСК - клон Перник, и ТБ Перник.


Гаранцията увисва във въздуха, но пернишката ДСК не се отказва. На 19 ноември 1992 г. клонът праща до Джес Еър предупреждение да плати в седемдневен срок задълженията си по двата кредита, които по това време вече надхвърлят 41 млн. лева.


Тексаската надежда


Изненадващо за своите кредитори, Джес Еър изважда силен американски коз. Авиокомпанията уведомява ПЧБ, Стопанска банка и ДСК, че компанията The Mony Exchange Inc., базирана във Форт Уорт, щата Тексас, е предоставила на Джес Еър кредит от 10.5 млн. щ. долара. Информацията се потвърждава и от писмото на представителя на тексасците Дейвид Мадок до ДСК. Между другото в него се казва: Представителите на The Mony Exchange Inc. уверяват вашата банка, че дългът на Джес Еър към ДСК ще бъде поставен на едно от първите места за изплащане на лихвите по кредитите. Договорът между Джес Еър и тексасците е подписан на 21 ноември 1992 година.


На 25 ноември 1992 г. управителката на Джес Еър Татяна Стоичкова пише до ДСК - клон Перник:


Уважаеми г-н директор, в отговор на вашето писмо от 19 ноември 1992 г. ви уведомявам, че авиокомпания Джес Еър е в състояние да започне изплащането на предоставените ни два кредита в размер на 34 млн. лв. заедно с приспадащите се лихви, считано от 4 декември 1992 г. до края на годината. В потвърждение на горното прилагам писмо от американската фирма The Mony Exchange Inc. за предоставяне на кредит от 10.5 млн. щ. долара в полза на Джес Еър.


На 3 декември 1992 г. се провежда общо събрание на съдружниците на Джес Еър, които утвърждават договора от 21 ноември 1992 между фирмата и The Mony Exchange Inc. Едно от изискванията на тексасците е предоставеният от тях кредит да бъде обезпечен с всички дялове от капитала на Джес Еър. Освен това съдружниците в авиокомпанията трябва да се съгласят да продадат 49% от капитала й на The Mony Exchange Inc.. И точно тук идва засечката, тъй като под протокола за решенията на общото събрание от 3 декември 1992 г. липсват подписите на почти половината от съдружниците. В крайна сметка тексаската надежда се превръща в красива, но краткотрайна химера.


По това време финансовите затруднения на Джес Еър стават обществено достояние.


Авиокомпанията не може да плаща


не само по дълговете си към банките, но и лизинговите вноски. Самолетите й са арестувани на различни чуждестранни летища и са върнати на лизингодателите. Джес Еър е в безизходица.


Авиокомпанията продължава да извърта пред кредиторите си. На 13 януари 1993 се провежда среща между представителите на Джес Еър и на ДСК - клон Перник. Те се споразумяват въздушният превозвач да плати дължимите лихви на 31 януари 1993 г., а главниците да бъдат погасени до 30 юни същата година. Поетият ангажимент отново не е изпълнен. На 1 февруари 1993 г. дълговете само към ДСК достигат 64.7 млн. лева.


Делото срещу Изотимпекс също е в пълен ход, а това означава, че и операциите на държавната фирма с Джес Еър все още се разследват. Във връзка с делото срещу бившия генерален директор на Изотимпекс Любомир Витанов на 2 март 1993 г. по искане на Софийска градска прокуратура Софийският градски съд нарежда на осем банки да разкрият сведения за кредитите, които е гарантирало Изотимпекс.


На ПЧБ също й е омръзнало да чака Джес Еър да й върне парите и иска от съда да открие процедура за обявяване на авиопревозвача в несъстоятелност. На 10 май 1993 г. Джес Еър уведомява кредиторите си, че съдът е удовлетворил молбата на ПЧБ.


Операция Гибралтар


И изведнъж в тунела отново проблясва светлината на надеждата. Този път тя идва от лондонския офис на гибралтарската фирма Гейнсбъроу Инвестмънт Лимитид.


На 16 юни 1993 г. тя уведомява всички банки кредиторки, че води преговори с Джес Еър за купуване и възраждане на авиокомпанията. Според проекта гибралтарската компания ще създаде нова фирма - Джейс Еър Интернешънъл Лимитед, която ще владее изцяло Джес Еър. Тя ще започне да работи не по-късно от 1 февруари 1994 година. Първоначално Гейнсбъроу Инвестмънт Лимитид ще инвестира в новата структура 10 млн. щ. долара. Гибралтарците от Лондон предлагат да погасяват задълженията на авиокомпанията към банките на равни месечни вноски, като първото плащане постъпи още преди да започне да функционира новата компания. Според техния проект всички дългове на Джес Еър трябва да бъдат погасени не по-късно от 29 август 1998 г., а всяка година банките кредиторки ще получават общо по 1 753 800 щ. долара.


Кредиторите на Джес Еър са готови да обсъдят проекта. Те обаче настояват Гейнсбъроу Инвестмънт Лимитед да даде повече информация за себе си и за намеренията си по отношение на Джес Еър, както и по-подробна схема за намеренията си да погасява дълговете на авиопревозвача. В тази точка интересът на Гейнсбъроу Инвестмънт Лимитид към сделката внезапно затихва. Преговорите замират, а операция Гибралтар се оказва точно толкова реалистична, колкото и тексаската. Междувременно дълговете на Джес Еър към банките кредиторки продължават да растат. Това фактически е и краят на Джес Еър.


Финалът


Дружеството е източено до дъно и чака своя край под надзора на назначения синдик. Бившата му вече управителка Татяна Стоичкова обаче не се отказва от авиационния бизнес и извършва някои операции, които отново опитва да обвърже с катастрофиралия Джес Еър. На 20 май 1994 г. заедно с Ивайло Златев тя регистрира ТИГ ООД. Малко по-късно Стоичкова става изпълнителен директор на новосъздадената авиокомпания Феникс Еър. Според няколко документа през септември и октомври 1994 г. ТИГ ООД предоставя на Феникс Еър краткосрочни безлихвени кредити, чиято обща сума е 281 хил. щ. долара. Доколко са били юридически издържани тези операции, става ясно от факта, че на 19 октомври 1994 г. Татяна Стоичкова е отстранена от поста изпълнителен директор на Феникс Еър.


На 20 юли 1995 г. обаче тя предлага на ДСК да окаже съдействие на ТИГ ООД за събиране на парите от Феникс Еър и с тях да бъдат покрити дълговете на Джес Еър към касата. По това време те вече надхвърлят 100 млн. лева.


ДСК иска информацията за претенциите на ТИГ ООД и от Феникс Еър. На 31 юли 1995 г. авиокомпанията отговаря:


Уверяваме ви, че ръководството на авиокомпания Феникс Еър не е запознато със съществуването на тези вземания. Действията на съдружниците в ТИГ ООД Ивайло Златев и Татяна Стоичкова се разглеждат от Софийска районна прокуратура и преписката е заведена на 31 март 1995 г.


Така още една авиоавантюра на хората около Джес Еър се проваля.


Към края на 1996 г. драмата, наречена Джес Еър, наближава към своя финал. Задълженията по главници и лихви към ПЧБ, Стопанска банка и ДСК са 4.4 млн. щ. долара и 100.1 млн. лева. Освен това катастрофиралият въздухоплавател оставя непогасени дългове към търговската фирма Кавалер и към авиокомпаниите Хемус Еър и Балкан. Историята с Джес Еър приключва с решението на съда от края на 1996 г., според което делото за несъстоятелност е прекратено. Причината - вещите лица констатират, че дружеството притежава незначително имущество, което е напълно недостатъчно за удовлетворяване на кредиторите. Остава въпросът: в какво направление отлетяха милионите долари и левове, взети от банките кредиторки?

Facebook logo
Бъдете с нас и във