Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЖЕЙЛАН ИСКА ПРЕФЕРЕНЦИИ

Исмет Север е роден на 10 юни 1952 г. в Омуртаг. През 1978 г. завършва Славянска филология в СУ. Същата година се изселва в Истанбул. От 1981 до 1984 г. следва мениджмънт в Истанбулския технически университет. В строителния бранш работи вече 22 години. От 1999 г. е регионален директор на Джейлан за България.

Г-н Север, какви са вариантите за съотношението между обема инвестиции в каскадата Горна Арда и цената на произвежданата от нея електроенергия?


- Ще ви дам една задача, а вие сами направете изчисленията. По преценка на Енергопроект основните разходи за строителството на каскадата Горна Арда ще са 220 млн. щ. долара. Тази преценка може да се окаже неправилна, но това ще стане ясно, когато подпишем договора за строителство, където всеки пункт от разходите ще бъде подложен на контрол и корекции. Ако приемем обаче тези разчети за базови и допуснем, че са верни, към тях, по действащото законодателство в България трябва да прибавим 20% ДДС - това са 44 млн. щ. долара. И около 20% митнически разходи за доставката на съоръженията. При цена на оборудването 120 млн. щ. долара това прави още 24 млн. щ. долара мита. Подизпълнителите и главният изпълнител също ще бъдат облагани с корпоративни данъци - близо 40% за юридически лица с годишна печалба над 50 хил. лева. Ако прибавим и сумите, които ще се изплатят за отчуждаване на земите, а те по предварителни разчети са 30 млн. германски марки, се оказва, че автоматически проектът ще поскъпне с близо 100 млн.щ. долара, защото няма преференциални условия за инвеститорите. Тоест приетата базова цена на каскадата от 220 млн. щ. долара ще стане 320 млн. щ. долара. Тогава медиите ще пишат, че някой пере пари чрез проекта, раздувайки разходите. Политиците също ще се чувстват под прицел.

Искате да кажете, че българското законодателство ще оскъпи проекта и ще повиши себестойността на произвежданата от каскадата електроенергия?


- Разбира се. Едно е да продаваш електроенергия от инвестиция за 220 млн. щ. долара, друго е да я продаваш от проект за 320 млн. щ. долара.

Да, но българската страна участва равноправно като инвеститор?


- Няма българска страна. Много погрешно тълкуване. Има хидроенергийна компания Горна Арда, регистрирана по българския търговски закон. Там няма страни, има инвеститори. НЕК е държавно предприятие, но при хидроенергийната компания важи основният принцип, че фирмите инвеститори не са дарители и на преден план е възвръщаемостта. Компанията Горна Арда ще иска обезпечение за възвръщаемостта.

Как виждате решаването на този въпрос?


- Обликът на икономиката в България може да се промени със значителни инудустриални инвестиции. Но никой не би искал да влага пари там, където не вижда началото и края на вложението. Когато инвеститорът влага, той трябва да получи жест от държавата, че тя иска да влага. Например в Турция мащабни проекти с национално значение получават преференции за освобождаване на внасяното оборудване от мита. Докато трае инвестицията, фирмата или джойнтвенчърът се освобождават и от ДДС.

С други думи, не искате държавни гаранции, а митнически и данъчни облекчения?


- Да. Тези преференции нямат нищо общо с държавните гаранции.

Какви са вашите разчети за изграждането на каскадата?


- Това ще стане известно след подписването на строителния договор и подготвянето на предварително проучване за проекта, с което да се кандидатства за кредити. За изготвянето му в момента компанията преговаря с пет световноизвестни одиторски фирми: Артур Андерсън, Делойт и Туш, ПрайсУотърхаузКупърс, Ърнст енд Янг и Кей Пи Ем Джи.

Кога трябва да е готово предварителното проучване?


- До края на май месец. А договорът за строителството е необходимо да се подпише през март.


През 2000 г. строителството на каскадата ще започне със собствени средства на хидроенергийната компания, както е записано в устава й.

Знаете ли размера на тези преки инвестиции?


- Аз знам някаква цифра, но не искам да я споменавам, защото това ще е решение на борда на директорите на ХЕК Горна Арда.

Казахте, че за отчуждаването на земи ще са необходими 30 млн. г. марки. Кой ще поеме тези разходи?


- По принцип отчуждаването ще е за сметка на държавата. Според действащия в момента български закон за водите всички води са обществена собственост. Следователно земите, които ще бъдат залети, стават публична собственост. Но цената 30 млн. г. марки е условно назована. Има земи от горския и земеделски фонд, общински земи и те са на стойност 28.5 млн. г. марки. Частна собственост са парцели за около 1.5 млн. г. марки. Реално държавата ще трябва да покрие само тази сума. В другите случаи, тъй като собствеността е държавна, тя ще се трансформира във водоземен фонд, който също е държавна собственост.

Има информация, че турският Коч холдинг проявява интерес към каскадата Горна Арда.


- По този въпрос аз не смятам, че трябва да се дискутира. Българското правителство на два пъти писа до турското за евентуална замяна на Джейлан при условие, че фирмата има финансови притеснения. Турското правителство два пъти отговори, че това ще е Джейлан. Така че всички други спекулации за нас са губене на време.

Разполагате ли с първоначалния капитал за започването на строежа?


- Да.

А кога ще започнете да строите?


- Подготвяме се като главен изпълнител това да стане през пролетта. С тази цел е назначен и директорът на проекта г-н Мехмет Огуст. Сега той провежда срещи с български фирми, кандидатстващи за подизпълнители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във