Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЮНИ ЧАКА КУПУВАЧИ


Оферти за покупката на 51% от капитала на Дюни
АД - Созопол, ще се приемат до 23 ноември, обяви посредникът Райфайзен
инвестмънт. Продажбата ще се извърши чрез преговори с потенциални
купувачи, за участието в които ще се заплаща левовата равностойност
на 2000 г. марки (без ДДС). След сключването на договор избраният
купувач ще има право да изкупи допълнително - акциите, останали
след упражняване на правото на преференциално участие в приватизацията
от лицата по чл.5, ал.2 на Закона за приватизацията и след удовлетворяване
на исканията по чл.18 от същия закон, както и акциите, придобити
от държавата в резултат на евентуално увеличаване на капитала.
Държавното участие в Дюни АД е 75%, като 15 от тях
са определени за работници и служители, а от останалите 60 се
предвижда и част за обезщетение на бившите собственици. До края
на миналата седмица оферти от потенциални купувачи не бяха постъпили.
От Райфайзен инвестмънт обаче заявиха, че освен от
български очакват интерес и от руски и централноевропейски фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във