Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДИРЕКТОР-ХРИСТИЯНИН ПРИВАТИЗИРА МЕДИЦИНСКАТА ТЕХНИКА


На две крачки от трамвайното ухо на двойката
в Дървеница, по посока на витошкото село Бистрица, една бивша
секретна зона кротко е приютила Института по горите, Центъра по
радиология и радиационна защита, най-голямата складова база на
Червения кръст, няколко предприятия и... едно хранилище
за радиационни отпадъци. От дълги години и до ден днешен в него
се съхранява текущата фира от медицинските рентгенови
апарати на всички здравни заведения в столицата и околностите
й. Сега това е единственият строго охраняван обект в цялата територия
от няколко десетки декара, където до 1957 г. е квартирувала съветска
военна ракетна база. Въпреки твърденията на местните жители, че
тук се раждат по-едри домати и овошки, съмнителният радиационен
фон не намалява


апетитите към престижния витошки въздух


В момента в зоната се строи нов манастир на кармелитките,
а току до оградата на хранилището неизвестен мераклия е започнал
вилен градеж, спрян наскоро от властите поради мерки за безопасност.
Кой и как е уредил продажбата на подобен терен и как е изваден
строителният билет - това може би знаят чиновниците от столичната
община Студентска. По-тъжното обаче е, че други, по-висши
държавни чиновници са пропуснали да забележат нещо
далеч по-съществено - как едно предприятие, настанено в същия
район, се е превърнало в обект, печално сходен с радиационно гробище.
А икономическата смърт на единственото българско предприятие
за научноизследователска, експериментално-производствена и сервизна
дейност в областта електронната медицинска апаратура е била предизвестена.
Схемата за неговото източване е позната и се прилага от мнозина
предприемчиви ръководители, успешно преливащи пари
от държавната в частната сфера, когато


нечии отговорни очи безхаберно се притварят


Тогава безпроблемно се правят и паралелни фирми,
на които даром се продава перспективен бизнес. Както
научи в. БАНКЕРЪ, в началото на тази седмица промишленият
министър Александър Божков, чието ведомство от миналата есен е
принципал на въпросното дружество, трябва да сложи подписа си
под заповед за обстойна проверка по случая ЕМА-инженеринг.


Това е името на затъналата държавна фирма, преобразувана
през 1993 г. в ЕАД. Тя е правоприемник на бившата индустриална
атракция, наречена Научно-производствен стопански комбинат
по електронна и медицинска апаратура, създаден през 1986
г. с нарочно постановление на тогавашния Министерски съвет под
давлението на


небеизвестния родственик на Тодор Живков академик
Малеев


Според специалистите това първо по рода си начинание
у нас, за разлика от други идеи на същия мастит медик, заслужавало
одобрение. Преди 12 години с изпълнението на задачата са ангажирани
всички светила в електронната област. Така на бял свят се появяват
чисто български, авангардни за времето си разработки и се произвеждат
първите електрокардиографи, родна марка, много от
които все още работят из здравните заведения в страната. Сключен
е и договор за съвместна дейност с предприятие от Дрезден, което
по онова време е най-големият производител на рентгени в Източна
Европа. Немската окомплектовка се сглобявала в софийския комбинат,
а готовата апаратура се пласирала изцяло на българския пазар.


Производственият размах и вятърът в платната обаче
секват към края на 1993 година. На 24 ноември същата година


комбинатът, получил новото име ЕМА-инженеринг
ЕАД


се сдобива и с поредния нов шеф. За изпълнителен
директор на дружеството, което тогава все още е под егидата
на здравното министерство, е назначен Харалампи Григоров. Той
е стар кадър, израснал, както се казва, на място,
но неизвестно защо предприема управленски ходове, които нямат
нищо общо с ведомствения патриотизъм. Това поне твърди сегашният
директор на фирмата Веселин Христов, поел разнебитеното й кормило
през август тази година. Според новия ръководен екип финансово-икономическата
картинка, заварена в ЕМА-инженеринг, има само едно
кратко описание - фактически фалит. От близо триста служители
в щатното разписание на дружеството са останали едва 48 души,
като петнадесет от тях са пуснати в отпуск поради липса на работа.
Начисляват им се минимални заплати, но не ги получават поради
липса на пари.


Причината за батака


се оказала банално проста. Изпаряването
както на персонала, така и на производствената дейност трайно
и ефектно вървяло в посока Емамед - 97 ООД. Частното
дружество е учредено на 3 септември 1997 г. с 50 000 лв. уставен
капитал и според регистрацията в Софийския градски съд се занимава
с проекто-проучвателна, конструктурска и техническа дейност,
производство, сервиз, ремонт и поддръжка на електронна и друга
апаратура. Дейността е напълно сходна с тази на държавното
ЕМА-инженеринг ЕАД. Сходни са и главните действащи
лица в двете сестрински фирми. За управител на частната
е определено лицето Ангел Светославов Цветков, който по същото
време е и началник на сервиза в държавното предприятие! Сред


собствениците-съдружници в Емамед-97
ООД


фигурира и доскорошният (до август т.г.) изпълнителен
директор на ЕМА-инженеринг Харалампи Григоров. Според
наличната информация в компютърната база данни Делфи
три месеца след регистрацията на частното дружество, на 12 декември
1997 г., той излиза от ООД-то, прехвърляйки на друг съдружник
- Васил Кирилов Югов, своите 28 дяла на стойност 14 000 лева.
На същата дата прехвърляне на дяловото си участие прави и още
един от първоучредителите на Емамед-97 - Динко Лазаров
Динев, който при създаването на ООД-то е завеждал пласмента на
ЕМА-инженеринг ЕАД. В тези вероятно удобни конфигурации
и размествания се навързват и гражданите Димитър Василев Василев
и Любен Борисов Пъдевски, също бивши служители на държавното предприятие,
съсобственици в Емамед-97 ООД и отделно притежатели
на еднолични търговски фирми. Точно тези фирми обаче, твърди новият
директор на ЕМА-инженеринг Веселин Христов, до август
тази година практически са стоели на изхода на основния,
рентгенов цех на държавното дружество. За


резултатите от тази съвместна дейност


ще стане въпрос малко по-късно, тъй като е по-любопитно
бизнеспартньорството между ЕМА-инженеринг ЕАД и Емамед-97
ООД. На 29 декември миналата година дружествата сключват интересен
рамков договор със срок на действие до 31 декември
1998 година. Според този договор държавната фирма се задължава
да предостави на частната: работни помещения, оборудване, машини,
апарати, инструментариум, мебелировка, два автомобила Москвич
21412 и... наличната си документация за медицинската техника и
апаратура. Дългият списък на отдадените под наем инструменти,
апаратури, мебели и прочие активи съдържа 128 позиции, сред които
наред с един брой ножица за хартия са записани редица
ценни съоръжения. Под наем е отдаден и етаж от къща с обща площ
от 256 кв. м, състоящ се от девет стаи, три антрета, два
коридора и сервизни помещения. Месечният наем е определен
на 350 000 лева. Справката с действащата тогава наредба за цените
на


отдаваните под наем държавни имоти


показва, че наемната цена би следвало да е 6050 лв.
за кв. метър. Вместо това Емамед-97 е получила помещенията
срещу 1367 лв. за кв. метър. На всичкото отгоре въпросната къща,
която се намира на територията на старата Окръжна болница в района
на Сточна гара, е чужда собственост и изобщо не принадлежи на
ЕМА-инженеринг, а на болницата, тоест на здравното
министерство. Дребна подробност е и фактът, че автомобилите Москвич
са предоставени на частниците срещу месечен наем от по 60 000
лв. на кола, което означава дневна такса от по 2000 лв., при положение
че за един прост велосипед наемът на ден е 5000 лева. В крайна
сметка общата наемна цена по целия договор е изчислена на 2 100
000 лв., които държавната фирма е следвало да получава всеки месец.
По неизвестни причини това рамково споразумение е претърпяло и
втора редакция, от която личи, че задълженията на ЕМА-инженеринг
са понабъбнали. Към изредените по-горе клаузи са прибавени и следните
нови изисквания към предприятието:


Да продава по заявка на Емамед-97
(бел. а. паралелното частно дружество), съобразно възможностите
си, резервни части, възли, детайли и консумативи.


Да не разпространява търговските тайни на Емамед-97
ООД, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия
договор.


Частното ООД пък има право да получава информация
от държавното дружество за складовите му наличности от резервни
части и материали.


Прекомерното разбирателство между двете фирми


обаче не се изчерпва с това. На 7 януари тази година
те подписват още един договор, който направо оставя ЕМА-инженеринг
ЕАД по долно бельо. Забележително е с каква лекота документът
е парафиран от изпълнителния директор на държавното предприятие
Харалампи Григоров, който, както вече бе посочено, два месеца
по-рано се е дистанцирал, като е прехвърлил на 3 декември
1997 г. дяловете си в частното Емамед-97 другиму.
Пристрастията му към частното ООД обаче явно се запазват, защото
с договора от 7 януари 1997 г. държавното дружество преотстъпва
на частното всичките си договори с болниците за сервизно обслужване
на тяхната медицинска апаратура и техника. С този


християнски бизнесподарък


ЕМА-инженеринг всъщност се изпразва от
съдържание. Дружеството е задължено да изплаща на Емамед-97
до пето число на всеки месец 70% от стойността на сумите, които
плащат здравните заведения за сервизните услуги, преотстъпени
на частното ООД. Загадка е каква е била благородната
идея на Харалампи Григоров, та щедро преотстъпва дейност и ръководеното
от него предприятие получава не 100% от приходите, а едва 30 процента.
По силата на този изгоден договор частната фирма поема
обслужването на асовете в медицинския бранш - Александровска болница,
държавните институтски болници Ортопедия, Ендокринология,
Неврология и психиатрия, Майчин дом, Иван
Рилски и Института за бърза медицинска помощ Пирогов.
А каква е


кирията на държавния Киро


от цялата тази операция става ясно от протокола,
подписан на 3 април тази година между Емамед-97 и
ЕМА-инженеринг, с който са уредени вземанията и задълженията
на страните. В протокола е записано, че от абонамента по обслужването
на цитираните здравни заведения през първите три месеца на тази
година са реализирани общо 16 837 226 лв., а ЕМА-инженеринг
ЕАД дължи към 31 март 1998 г. 6 693 088 лв. на Емамед-97
ООД, от които авансово са изплатени 3 443 008 лева. От друг протокол
с аналогичен характер, подписан на 13 юли тази година, личи, че
дължимата сума е спаднала на 246 474 лева. Два месеца по-късно,
на 15 септември, новото ръководство на ЕМА-инженеринг
ЕАД прекратява всички договорни взаимоотношения с Емамед-97.
Но държавната фирма вече е разграбена. Както твърди инж. Христов,
наследник на Харалампи Григоров в директорското кресло,


в касата на предприятието няма пари


складовите наличности са изцедени, вносни окомплектовки
и медицински апарати са разпилени из производствените цехове,
а валутните сметки на дружеството в банка БИОХИМ в
японски йени, швейцарски франкове и в лири стерлинги за закрити.
Банката е обещала пълно съдействие, за да се изясни движението
на парите по тези сметки и причината за закриването им.


Междувременно новото ръководство ще не ще трябва
да върви по дирите на други, не по-малко сложни батаци. Единият
от тях е свързан с договорните отношения между ЕМА-инженеринг
и немската фирма Рьогнер Шнитцер. Те датират от 1995
г. и според тях чуждестранната фирма предоставя на консигнация
на българското дружество рентгенова апаратура, възли и детайли
втора употреба. Договорът по принцип е повече от изгоден, тъй
като по немските стандарти подобна апаратура и окомплектовка не
може да напусне страната, ако е негодна. С други думи, макар и
втора ръка, у нас пристига работеща стока, и то на твърде ниски
цени. А след сглобяването и рециклирането на апаратурата в цеховете
на ЕМА-инженеринг, тя се предлага на


българските здравни заведения


по цени, одобрени от немците, като 70% от прихода
взема Рьогнер Шнитцер, а 30% остават за софийската
фирма. Партньорството е изгодно, тъй като става въпрос за действащи
апарати - мамографи, рентгенови генератори и апарати с едно и
две работни места, хирургически калископи, които носят авторитетните
марки на Сименс, Филипс, на ТУР и на френската
компания Ц.Ж.Р. Въпреки че е втора употреба, техниката
изобщо не е за изхвърляне и бедните български здравни заведения
остро се нуждаят от нея. Например с рентгеновия апарат Калископ
би трябвало да разполага всяка хирургия, но далеч не всички български
хирурзи имат под ръка подобен уред. В София такива апарати има
само на три места и при това единият от тях, във Втора хирургия
на Александровската болница, не работи. Според изпълнителния директор
на ЕМА-инженеринг калископът бил повреден от сервизните
работници на Емамед-97. По-важното обаче, което твърди
същият директор, е, че пак тази фирма е объркала конците по договора
с


немската фирма Рьогнер Шнитцер


Тя си търсела парите от българското предприятие за
доставените общо шест камиона с материали, за които плащанията
не са уредени. Става въпрос за периода от 1995 г. насам. Последната
пратка е от юли миналата година и за нея не са издължени дори
транспортните разходи, възлизащи на 4 950 г. марки. Всичко, което
е пристигало в предприятието, изобщо не било заприходявано и сега,
казва инж. Христов, не знаем кои от съоръженията са напуснали
складовете, къде са отишли и по какви цени. Той допуска, че част
от немската окомплектовка е минала през Емамед-97,
но проверките все още не са завършени. Но крайните резултати,
твърди директорът, ще бъдат предоставени и на прокуратурата. Бившият
изпълнителен директор на ЕМА-инженеринг сключил договори
за съвместна дейност с


частните фирми ЕТ Димитър Василев и ЕТ
Импакт-2000 - Любен Пъдевски


собственост съответно на едноименните граждани Василев
и Пъдевски, за рециклиране на доставяните от Германия съоръжения.
А по какви цени са продавани апаратите е неизвестно. Но както
бе посочено в началото, господата Василев и Пъдевски също са сред
собствениците-съдружници в Емамед-97. Димитър Василев
е имал дори правата да тегли от складовете на ЕМА-инженеринг
ЕАД материали и окомплектовки, подписвайки се под искането от
името на държавното предприятие, без да е негов служител. Номерът
на тези бизнесоперации е повече от прозрачен. Тъй като немската
фирма иска от българската да продава апаратурата по доставната
й цена, по-изгодно е примерно един рентгенов генератор Титанос,
доставен на цена 5000 г. марки, бъде продаден за толкова на ЕТ
Димитър Василев. После едноличният търговец може да
го продаде за колкото си иска, а как ще дели печалбата и с кого
си е негова работа. Въпреки че кой знае - бившият изпълнителен
директор на ЕМА-инженеринг Харалампи Григоров може
да е бил просто самарянин и затова е сключвал или разрешавал подобни
договори с едноличните търговци. Специалистите твърдят обаче,
че чисто нови апарати от рода на посочения вървят по 100-120 хил.
г. марки. Ако той - даже вече като втора употреба - се изтъргува
дори на една трета от тази цена,


печалбата пак е повече от сладка


В резултат на тези машинации обаче цялата контра
остава в немската страна, която не е получила нито лев. Сега немците
са изпратили официално писмо в промишленото министерство с искане
четири рентгенови апарата, изпратени още през 1995 г. в България,
да й бъдат изплатени.


Промишленото министерство ще се произнесе по батака,
забъркан в ЕМА-инженеринг ЕАД, след приключване на
назначената проверка.


Засега така изглеждат част от причините, поради които
медицинските работници от нашите здравни заведения гледат със
завист сериала Спешно отделение. На свой ред боледуващите
българи могат да си носят от къщи бинтове, марли и всякакви консумативи,
но едва ли биха могли при нужда да гушнат под мишница по някой
скенер, мамограф или рентгенов уред и така екипирани
да се явят в съответното болнично заведение, което пък чака лек
от задаващата се приватизация в отрасъла.

Facebook logo
Бъдете с нас и във